فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عمل اندك با سنّت

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) عَملٌ قلیلٌ فى سُنّةٍ خیرٌ مِن عملٍ كثیرٍ فى بِدعةٍ؛ پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: عمل اندكى كه با سنّت همراه باشد بهتر است از عمل بسیار كه با بدعت.» و نیز فرمود: «مَن عمِلَ فى بِدعةٍ خَلّاهُ الشّیطانُ والعِبادةَ، وألْقى علیهِ الخُشوعَ والبُكاءَ؛ هر كس به بدعتى عمل كند، شیطان او را با عبادت تنها گذارد و خشوع و گریه بر او فرو افكند.»

داستانها

بدعت در اذان

پیروان خلفا به پیروى از خلیفه دوّم (عمر بن خطّاب) در اذان از گفتن جمله «حىَّ على خَیْرِ العَمَلْ» خوددارى مى كنند و به جاى آن در اذان صبح مى گویند «اَلصَّلوةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْم؛ نماز بهتر از خواب است.»
مالك بن انس، پیشواى مذهب مالكى، سرآغاز پیدایش این بدعت را چنین مى نویسد:
وقت نماز صبح بود، اذان گوى خلیفه دوّم، نزد او آمد تا او را از وقت نماز صبح آگاه سازد، دید او خوابیده است، براى بیداركردن خلیفه، فریاد زد: اَلصَّلوةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ. عمر از خواب بیدار شد و از این جمله خوشش آمد و دستور داد آن را داخل اذان كنند و در اذان صبح بگویند. در حالى كه دهها روایت از اهل تسنّن، صراحت دارد به اینكه جمله فوق در عصر پیامبر(صلى الله علیه و آله) نبود!(474)