فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عامل به ظاهر

«قال الصادق(علیه السلام) : انكسر ظهری رجلان؛ عالم متهتك و جاهل متمسك؛(472) امام صادق(علیه السلام) فرمود: دو نفر كمر مرا شكستند: عالم بى دین و هتاك و نیز جاهل و نادانى كه صرفاً عامل به ظاهر دستورات دین توجه مى كند.»

به سوى آتش

«كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ وَ كُلُّ ضَلالَةٍ سَبِیلُها اِلَى النّار؛(473) هر بدعتى گمراهى و هر گمراهى مسیرش به سوى آتش است.»

عمل اندك با سنّت

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) عَملٌ قلیلٌ فى سُنّةٍ خیرٌ مِن عملٍ كثیرٍ فى بِدعةٍ؛ پیامبر خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: عمل اندكى كه با سنّت همراه باشد بهتر است از عمل بسیار كه با بدعت.» و نیز فرمود: «مَن عمِلَ فى بِدعةٍ خَلّاهُ الشّیطانُ والعِبادةَ، وألْقى علیهِ الخُشوعَ والبُكاءَ؛ هر كس به بدعتى عمل كند، شیطان او را با عبادت تنها گذارد و خشوع و گریه بر او فرو افكند.»