فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكوهش بدعت در دین

«قال رسول اللّه(صلى الله علیه و آله): «من أحدث فى أمرنا هذا ما لیس منه فهو ردّ»؛(468) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: «هر آن كس كه در این كار ما [دین ]چیزى جدید پدید آورد كه از آن نیست، آن مردود است.»

سنّت شدن بدعت

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): یأتى على النّاس زمان ... السّنّة فیهم بدعة و البدعة فیهم سنّة و الحلیم منهم غادر و الغادر بینهم حلیم؛(469) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: روزگارى بر مردم مى آید كه سنّت هاى سعادت بخش در جامعه بدعت تلقّى مى شود و بدعتها سنّت، بردبارانشان فریبكار و حیله گران بین مردم بردبار شناخته میشوند.»

محیط فاسد

«قال علىّ(علیه السلام) : صار الفسوق فى النّاس نسبا و العفاف عجبا؛(470) على(علیه السلام) درباره محیط فاسد میگوید: گناهكارى و ناپاكى در آن جامعه از اوصاف عادى مردم شده و كفّ نفس و پاكدامنى باعث شگفتى گردیده است.»