فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

كشتن از روى ستم

«أنّ النّبىّ(صلى الله علیه و آله) قال: «لیس من نفس تقتل ظلما إلّا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنّه كان أوّل من سنّ القتل»؛(467) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: «هیچ كس نیست كه از روى ستم كشته مى شود مگر آنكه نخستین فرزند آدم بهره اى از [عذاب ]خون او دارد، زیرا كه او اولین كسى بود كه كشتن را باب كرد.»

نكوهش بدعت در دین

«قال رسول اللّه(صلى الله علیه و آله): «من أحدث فى أمرنا هذا ما لیس منه فهو ردّ»؛(468) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: «هر آن كس كه در این كار ما [دین ]چیزى جدید پدید آورد كه از آن نیست، آن مردود است.»

سنّت شدن بدعت

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): یأتى على النّاس زمان ... السّنّة فیهم بدعة و البدعة فیهم سنّة و الحلیم منهم غادر و الغادر بینهم حلیم؛(469) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: روزگارى بر مردم مى آید كه سنّت هاى سعادت بخش در جامعه بدعت تلقّى مى شود و بدعتها سنّت، بردبارانشان فریبكار و حیله گران بین مردم بردبار شناخته میشوند.»