فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بدعت نوعى گمراهى است

«و عن جابر قال: كان رسول اللّه(صلى الله علیه و آله) إذا خطب احمرّت عیناه و علا صوته و اشتدّ غضبه حتّى كأنّه منذر جیش یقول: «صبّحكم و مسّاكم» و یقول: «بعثت أنا و السّاعة كهاتین» و یقرن بین أصبعیه السّبّابة و الوسطى و یقول: «أمّا بعد فإنّ خیر الحدیث كتاب اللّه و خیر الهدى هدى محمّد(صلى الله علیه و آله) و شرّ الأمور محدثاتها و كلّ بدعة ضلالة» ثمّ یقول: «أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، و من ترك دینا أو ضیاعا فإلىّ و علىّ»؛(465) از جابر روایت شده است كه گفت: چون رسول خدا(صلى الله علیه و آله) خطبه ایراد مى كرد، چشمانش سرخ و صدایش بلند مى شد كه گویى برحذر دارنده لشكرى است كه مى گوید: صبح و شام مراقب دشمنان باشید. و مى گوید: فاصله بعثت من و روز قیامت چنین است كه انگشتان سبّابه و میانى خود را به هم مى چسباند. و مى فرمود: «امّا بعد، بهترین سخن كتاب خدا و بهترین هدایت، هدایت محمّدى(صلى الله علیه و آله) است. و بدترین كارها [در امور شرعى و عبادى ]امور نوظهورند. [بر اساس قرآن و سنّت نیستند ]و هر بدعتى گمراهى است. آنگاه مى فرمود: من از هر مؤمنى نسبت به او از خودش سزاوارترم، اگر كسى مالى برجاى نهد، از آن خانواده اوست و اگر كسى بدهى یا عیالى را بگذارد، اداى آن بدهى و پرداختن به اموال و عائله او با من است.»

بدعت آتش است

«قال رسول اللّه(صلى الله علیه و آله): «إیّاكم و محدثات الأمور فإنّ كلّ محدثة بدعة و كلّ بدعة فى النّار»؛(466) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: «از بدعتها بپرهیزید، چون كه هر نوظهور [در امور شرعى و عبادى ]بدعت است و [اهل ]هر بدعتى در آتش است.»

كشتن از روى ستم

«أنّ النّبىّ(صلى الله علیه و آله) قال: «لیس من نفس تقتل ظلما إلّا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنّه كان أوّل من سنّ القتل»؛(467) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: «هیچ كس نیست كه از روى ستم كشته مى شود مگر آنكه نخستین فرزند آدم بهره اى از [عذاب ]خون او دارد، زیرا كه او اولین كسى بود كه كشتن را باب كرد.»