فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

رانده شدن اهل بدعت از درگاه خدا

«قال رسول اللّه(صلى الله علیه و آله): «أبى اللّه لصاحب البدعة بالتّوبة». قیل: یا رسول اللّه و كیف ذلك؟ قال: «إنّه قد أشرب قلبه حبّها»؛(463) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: «خداوند از پذیرش توبه اهل بدعت سرباز مى زند». عرض شد: اى رسول خدا! این چگونه ممكن است؟ فرمود: «دل اهل بدعت با آن سرشته شده است».

وظیفه عالم در زمان بدعت

«قال رسول اللّه(صلى الله علیه و آله): «إذا ظهرت البدع فى أمّتى فلیظهر العالم علمه، فمن لم یفعل فعلیه لعنة اللّه»؛(464) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: «هر گاه بدعت ها در میان امت من شیوع یابد، عالم باید علمش را آشكار كند، اگر كسى چنین نكند، نفرین خداوند بر اوست.»