فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حجت امام زمان(علیه السلام)

«الامام المهدی(علیه السلام) : أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتى علیكم، و أنا حجّة اللَّه علیهم؛(437) امام مهدى(علیه السلام) : در پیشامدهایى كه رخ مى دهد، به راویان احادیث ما مراجعه كنید، كه آنان حجت من بر شمایند، و من حجت خدا برایشان.»

داستانها

تعبیر حضرت آیت اللَّه العظمى بروجردى(رحمه الله) در مورد امام خمینى(قدس سره)

حضرت آیت اللَّه العظمى بروجردى(رحمه الله) كه داراى مقام مرجعیّت عامّه شیعیان جهان گردید، فقیه بزرگ قرن چهارده بود كه در 13 شوال 1380 قمرى (مطابق با 10 فروردین 1340 شمسى) از دنیا رفت، در مجلسى كه جمعى از علماء از جمله امام خمینى مدّظله العالى حضور داشتند، در هنگامى كه مجلس تمام شد و قصد خروج از مجلس را داشتند، امام خمینى مدّظله العالى را بر خود مقدّم داشت، و به هنگامى كه با اعتراضِ بعضى ها روبرو شد این جمله را فرمود:
«بله بله، مى گویم سلام الله علیه، مى گویم سلام الله علیه، همانگونه كه علّامه حلى در هنگامى نام سید مرتضى(قدس سره) در محضرش برده شد فرمود: سلام الله علیه (سلام خدا بر سیّد مرتضى) من هم مى گویم: سلام خدا بر خمینى.
با توجّه به اینكه این سخن آقاى بروجردى حدود سه سال قبل از 15 خرداد 42 (آغاز قیامِ امام خمینى(قدس سره)) بوده است.(438)