فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اخلاق عالمان

«امام على(علیه السلام) : العُلَماءُ أطهَرُ النّاسِ أخلاقاً و أقَلُّهُم فِى المطامِعِ أعراقاً؛(429) دانشمندان پاك ترین مردم در خُلق و خوى و كم طمع ترین آنان در خلقت و طبیعت اند.»

ثواب قلم عالمان

«پیامبر(صلى الله علیه و آله): إنَّ مِدادَ العُلماءِ فِى المِیزانِ أثقَلُ مَن دَمِ الشُّهَداءِ و أكثَرَ ثَواباً یَومَ القِیامَةِ(430)
در روز قیامت، مداد عالمان در ترازو از خون شهیدان سنگین تر، و پاداشش بیشتر است.»

زنده كردن سنّت رسول خدا(صلى الله علیه و آله)

«النبى(صلى الله علیه و آله): رحم اللَّه خلفائى. فقیل: یا رسول اللَّه و من خلفاؤك؟ قال: «الذین یحیون سنّتى و یعلّمونها عباد اللَّه»؛(431) پیامبر(صلى الله علیه و آله): خدا جانشینان مرا رحمت كند. گفتند: اى پیامبر! جانشینان تو كیانند؟ گفت: آنان كه سنّت مرا زنده مى كنند، و آن را به بندگان خدا مى آموزند.»