فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

مردى از قم!

«امام كاظم(علیه السلام) : رَجُلٌ مِن أهلِ قُم یَدعُو النّاسَ إلَى الحَقِّ یَجتَمِعُ مَعَهُ قَومٌ كَزُبَرِ الحَدیدِ؛(428) مردى از قم مردم را به حق فرا مى خواند و گروهى استوار، چون پاره هاى آهن، پیرامونِ او گرد مى آیند.»

اخلاق عالمان

«امام على(علیه السلام) : العُلَماءُ أطهَرُ النّاسِ أخلاقاً و أقَلُّهُم فِى المطامِعِ أعراقاً؛(429) دانشمندان پاك ترین مردم در خُلق و خوى و كم طمع ترین آنان در خلقت و طبیعت اند.»