فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

شوخى امیرمؤمنان(علیه السلام)

روزى حضرت امیر(علیه السلام) به راهى مى رفت و دو نفر كه بلندقد بودند بر چپ و راست حضرت مى رفتند. یكى از ایشان براى شوخى گفت: یا اباالحسن، انت بیننا كالنون فى لنا؛ شما در میان ما مانند حرف «نون» در میان كلمه «لنا» هستید. حضرت فرمودند: لو لم اكن بینكما لكنتما لا؛ اگر من در میان شما نبودم، شما نبودید. چون «نون» را كه از میان كلمه «لنا» بردارى، «لا» باقى مى ماند و لفظ «لا» در عربى به معنى «نیست» است.

امام خمینى (ره)