فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ذلّت مؤمن

«الامام الصادق(علیه السلام) : لا ینبغى للمؤمن ان یذلّ نفسه. قلت: بما یذلّ نفسه؟
قال: یدخل فیما یعتذر منه؛(359) امام صادق(علیه السلام) : مؤمن را نشاید كه خود را خوار كند. (راوى حدیث گوید:) گفتم: مؤمن به چه چیز خود را خوار كند؟ گفت: در كارى وارد شود كه سپس باید از آن عذر بخواهد.»

داستانها

معذرت خواهى بیجا ممنوع!

یك روز خاتم انبیاء محمّد مصطفى(صلى الله علیه و آله) به خانه صفیه دختر عمه اش، زوجه عمّار تشریف آورد. فوراً این مجلّله هاشمیّه هرچه در داخل خانه بود جلو رسول خدا(صلى الله علیه و آله) گذاشت و عذرخواهى كرد: یا رسول اللّه! شرمسارم. رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: «چه مى گوئى تو خوراك پیغمبران را براى من آوردى باز هم مى گوئى كم است؟ نان جو خیلى مهم است آثار روحانیت دارد خوراك پیغمبر است. خیلى مبارك و بابركت است. سركه هم همین قِسْم، خورش پیغمبران است.»
از عادات زشتى كه ما داریم و انشاء اللّه باید ترك بكنیم، مكروه است صاحب منزل، نعمت را تحقیر كند، بگوید قابل شما را ندارد. خیلى هم قابل دارد، مى دانید چه دستهائى زحمت كشیده اند چند ماه در بیابان رنج برده اند برنج بدست آمده، این نعمت عظیم الهى آن روغنش آن گوشتش تمام بزرگ است، مبادا تحقیر كنى، منّت بر او نگذار نعمت را هم تحقیر نكن، حالا مى خواهى احترام بگذارى بگوئى، بگو بیش از این میسر نشد. نه اینكه نعمت را كوچك كنى. نعمتِ الهى، عظیم است. لكن بخواهى در مهمان دارى به كوتاهى خودت اقرار كنى عیبى ندارد بگو بیش از این دسترسى نشد، بیش از این موفق نشدم، پذیرائى شما باید بیش از این باشد. اینگونه حرفها مانعى ندارد.(360)