فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

وجوب پذیرش عذر

«الامام العلى(علیه السلام) : الْإِعْذَارُ یُوجِبُ الِاعْتِذَارَ؛(353) امام على(علیه السلام) : عذر گفتن واجب مى سازد پذیرفتن عذر را.»

خضوع شفاعت كننده

«قال علىّ(علیه السلام) : شَافِعُ الْمُجْرِمِ خُضُوعُهُ بِالْمَعْذِرَةِ؛(354) حضرت على(علیه السلام) فرمود: شفاعت كننده گنهكار فروتنى كردن اوست به عذر خواهى، یعنى هرگاه گنهكار عذر خواهى كند، براى او بس است شفاعت كردن او، و باید كه قبول شود شفاعت او و عفو شود گناه او.»

صفت متّقین

«قال علىّ(علیه السلام) : یَقْبَلُ الْعُذْرَ؛(355) امام على(علیه السلام) (در خطبه اى معروف به خطبه همام كه در بیان صفات متّقین است) فرمودند: (از جمله صفات آنان آن است كه) عذر دیگران را مى پذیرند.»