فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

صبر، صفت كریمان

«عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ الْمَكَارِمُ عَشْرٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ فِیكَ فَلْتَكُنْ فَإِنَّهَا تَكُونُ فِى الرَّجُلِ وَ لَا تَكُونُ فِى وَلَدِهِ وَ تَكُونُ فِى الْوَلَدِ وَ لَا تَكُونُ فِى أَبِیهِ وَ تَكُونُ فِى الْعَبْدِ وَ لَا تَكُونُ فِى الْحُرِّ قِیلَ وَ مَا هُنَّ قَالَ صِدْقُ الْبَأْسِ وَ صِدْقُ اللِّسَانِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ إِقْرَاءُ الضَّیْفِ- وَ إِطْعَامُ السَّائِلِ وَ الْمُكَافَأَةُ عَلَى الصَّنَائِعِ وَ التَّذَمُّمُ لِلْجَارِ وَ التَّذَمُّمُ لِلصَّاحِبِ وَ رَأْسُهُنَّ الْحَیَاء؛(323) ابو عبد اللَّه صادق(علیه السلام) مى گفت: ده خصلت از خلق و خوى كریمان است اگر توانستى همه آن ده خصلت را در خود فراهم كن؛ چه بسا كه این ده خصلت در پدر خانواده فراهم باشد و در فرزندان او فراهم نباشد. و یا در فرزند خانواده فراهم شود و در پدر او فراهم نباشد و چه بسا كه (این ده خصلت) در برده زرخرید فراهم باشد و در نجیب زاده آزاده فراهم نباشد.
پرسیدند كه آن ده خصلت كدام است. ابو عبد اللَّه صادق(علیه السلام) گفت: استقامت در مقابل حوادث، راستى در سخن، اداء امانت، رسیدگى به خویشان، خوش برخوردى با میهمانان، دعوت گدایان بر سر خوان، نیكى با نیكان، حمایت از همسایگان، حمایت از همراهیان و بالاتر از همه حیا.»

داستانها

استوارى در عقیده

بین دو تن از مردم صدر اسلام مشاجره علمى در اصول عقاید به میان آمد یكى از آن دو شیعى امامى اثنى عشرى بود، آن دیگرى به او گفت: با هم مباحثه مى كنیم هر یك از ما بر دیگرى غالب شد آن دیگرى به دین وى درآید و از مذهب خود دست بكشد، آن شخص امامى كه دیندار عاقل بود در جوابش گفت: اگر من غالب شدم تو باید از من متابعت نمایى و مرا اطاعت كنى، اما اگر تو بر من غالب شدى من حق ندارم از تو اطاعت كنم، من باید بروم از امامم بپرسم كه منطق حق و لسان وحى است و اصل و خزانه است، اگر من نتوانستم جوابت بگویم جواب گو دارم. این شخص به حق الیقین حق را از باطل تمیز داده است و فهمید كه حق با كیست از لفاظى و حرافى باكى و هراسى ندارد.(324)