فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

صبر شكم

«رَوِىَ انّ امیر المؤمنین(علیه السلام) اجتاز بقصّاب و عنده لحم سمین فقال: یا امیر المؤمنین! هذا اللّحم سمین اشتر منه فقال(علیه السلام) : لیس الثّمن حاضرا، فقال انا اصبر یا امیر المؤمنین فقال له: انا اصبر عن اللّحم؛(319) على(علیه السلام) از مقابل دكان قصّابى عبور میكرد، مرد قصّاب كه گوشت فربهى داشت به حضرت عرض كرد: از این گوشت پروار بخرید. حضرت فرمود: فعلاً پول ندارم. قصّاب گفت: نسیه میدهم و براى دریافت قیمت آن صبر میكنم. امام(علیه السلام) فرمود: به جاى صبر تو، من از خوردن گوشت صبر مینمایم.»

فقر باعزّت

«قال علىّ(علیه السلام) : الصّبر على الفقر مع العزّ اجمل من الغنى مع الذّلّ؛(320) على(علیه السلام) فرموده: بردبارى در فقر توأم با عزّت، بهتر از ثروت آمیخته به خوارى و ذلّت است.»

صبر در آزار مردم

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): المؤمن الّذى یخالط النّاس و یصبر على اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الّذى لا یخالطهم و لا یصبر على اذاهم؛(321) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) میفرمود: مؤمنى كه با مردم مى آمیزد و آزار آنان را تحمّل میكند در پیشگاه الهى اجرش بزرگتر است از آن مؤمنى كه با مردم آمیزش ندارد و بر اذیّت آنها صبر نمیكند.»