فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ایمان و استقامت

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: ینبغى للمؤمن ان یكون فیه ثمانى خصال، وقورا عند الهزاهز، صبورا عند البلاء؛(317) امام صادق(علیه السلام) میفرمود: هشت خصلت پسندیده، شایسته مردان با ایمان است: اوّل آرامش نفس و اطمینان خاطر در فتنه ها و حوادث؛ دوّم بردبارى و صبر در مصائب و بلایاى سنگین.»

ذلّت علم آموزى

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): من لم یصبر على ذلّ التّعلّم ساعة بقى فى ذلّ الجهل ابدا؛(318) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) میفرمود: آن كس كه ساعتى به ذلّت علم آموزى تن ندهد، در همه عمر گرفتار ذلّت و خوارى جهل خواهد بود.»

صبر شكم

«رَوِىَ انّ امیر المؤمنین(علیه السلام) اجتاز بقصّاب و عنده لحم سمین فقال: یا امیر المؤمنین! هذا اللّحم سمین اشتر منه فقال(علیه السلام) : لیس الثّمن حاضرا، فقال انا اصبر یا امیر المؤمنین فقال له: انا اصبر عن اللّحم؛(319) على(علیه السلام) از مقابل دكان قصّابى عبور میكرد، مرد قصّاب كه گوشت فربهى داشت به حضرت عرض كرد: از این گوشت پروار بخرید. حضرت فرمود: فعلاً پول ندارم. قصّاب گفت: نسیه میدهم و براى دریافت قیمت آن صبر میكنم. امام(علیه السلام) فرمود: به جاى صبر تو، من از خوردن گوشت صبر مینمایم.»