فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

جوینده یابنده است

«قَالَ على(علیه السلام) : مَنْ طَلَبَ شَیْئاً نَالَهُ أَوْ بَعْضَه؛(314) امام على(علیه السلام) فرمود: جوینده چیزى یا به آن یا به برخى از آن، خواهد رسید.»

طلب استقامت

«الامام الصادق(علیه السلام) عن النبى(صلى الله علیه و آله): سلوا اللَّه السّداد، و سلوه مع السّداد سداد العمل؛(315) امام صادق(علیه السلام) از پیامبر اكرم(صلى الله علیه و آله): از خدا درستى و استقامت بخواهید، و همراه آن، درستى و استقامت در عمل و كار.»

استقامت در برابر آزار مردم

«قال لقمان: یا بنىّ الزم نفسك التّؤدة فى امورك. و صبّر على مئونات الاخوان نفسك. فان اردت ان تجمع عزّ الدّنیا فاقطع طمعك ممّا فى ایدى النّاس فانّما بلغ الأنبیاء و الصّدّیقون ما بلغوا بقطع طمعهم؛(316) امام صادق(علیه السلام) فرموده است كه لقمان به پسر خود چنین گفت: فرزند عزیز! همواره نفس خود را به اداء وظائف شخصى و انجام كارهاى خویش الزام كن. و جان خود را در مقابل شدائدى كه از ناحیه مردم میرسد به صبر و بردبارى وادار نما. اگر مایلى در دنیا به بزرگترین عزّت و بزرگوارى نائل شوى از مردم قطع طمع كن و به آنان امیدوار مباش. پیامبران و مردان الهى با قطع امید از مردم به مدارج عالیه خود نائل شدند.»