فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

جوینده یابنده است

«قَالَ على(علیه السلام) : مَنْ طَلَبَ شَیْئاً نَالَهُ أَوْ بَعْضَه؛(314) امام على(علیه السلام) فرمود: جوینده چیزى یا به آن یا به برخى از آن، خواهد رسید.»

طلب استقامت

«الامام الصادق(علیه السلام) عن النبى(صلى الله علیه و آله): سلوا اللَّه السّداد، و سلوه مع السّداد سداد العمل؛(315) امام صادق(علیه السلام) از پیامبر اكرم(صلى الله علیه و آله): از خدا درستى و استقامت بخواهید، و همراه آن، درستى و استقامت در عمل و كار.»