فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

جدّیت در تصمیم

«الامام على(علیه السلام) : لقد أخطأ العاقل اللّاهى الرّشد، و أصابه ذو الاجتهاد و الجدّ؛(161) امام على(علیه السلام) : عاقل بازیگوش، راه راست را گم مى كند، و سختكوش جدّى به آن مى رسد.»

اراده در كسب و كار

«الإمام الصّادق(علیه السلام) : لیكن طلبك للمعیشة فوق كسب المضیّع، و دون طلب الحریص، الرّاضى بدنیاه المطمئنّ إلیها. و لكن أنزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفّف، ترفع نفسك عن منزلة الواهن الضّعیف، و تكتسب مالا بدّ منه؛(162) امام صادق(علیه السلام) : باید كسب تو براى تأمین زندگى از حدّ آدمهاى كم كار بگذرد، و به اندازه اشخاص حریص دنیادوست و دل به دنیا داده نرسد؛ پس خود را در كار و كسب، در حدّ انسانى با انصاف و آبرودار قرار ده، و از اشخاص سست و ناتوان بالاتر آر، و به كسب آنچه مورد نیاز است بپرداز.»

داستانها