فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ادب

آیات

تأثیر ادب در كلام

«فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى؛(118) اما بنرمى با او سخن بگویید شاید متذكّر شود، یا (از خدا) بترسد!»