فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكات

انحطاط و فساد اخلاقى در مردم، عامل به وجود آورنده فاجعه كربلا بود.(116) اگر بتوانیم اخلاق و فرهنگ را اسلامى كنیم و مردم را با خلقیّات اسلامى پرورش دهیم و صفاتى كه توانست از یك جماعت كوچك در صدر اسلام، ملّتى عظیم و مقتدر درست كند، در ملّتمان زنده كنیم، شاهد بزرگترین دستاورد خواهیم بود.(117) در آیین الهى، عقاید و اخلاق در كنار هم مطرح است. اعمال و افكار و اخلاق ناپسند نیاكان، براى آیندگان، سوء سابقه مى شود. در روایت آمده: ریشه هاى اخلاق پسندیده یازده چیز است: 1- توبه. 2- ترس از خدا. 3- امید. 4- پارسایى. 5- بردبارى. 6- شكر. 7- اخلاص. 8- راستگویى. 9- رضاى به قضا. 10- محبت (با مردم). 11- یاد مرگ. اخلاق عالى انسانى ده تا است، اگر بتوانى همه را فراهم كن كه گاهى این صفات در وجود پدر هست و در پسر نیست، گاهى در پسر هست و در پدر نیست، گاه در غلام هست و در آزاد نیست: درستى در رفتار با مردم، راستگویى، امانتدارى، صله رحم، مهمان نوازى، غذا دادن به سائل، پاداش احسان، رعایت حقوق همسایه، اداى حقّ رفیق، و سرآمد همه این اخلاق حیا است. خداوند متعال پیغمبر خود را به اخلاق عالى ممتاز كرده، شما خود را با این خویها بیازمایید، اگر داشتید شكر خدا كنید و در زیادى آنها بكوشید: یقین، قناعت، صبر، شكر، رضایتمندى، خوشخویى، سخاوت، غیرت، شجاعت، و جوانمردى. مقصد از خلقت بشر خاكى اخلاق و صفات نیك است، انسان به كرده هاى خود مورد ستایش یا نكوهش واقع شود، تنها چهار چیز است كه بشر را بالا مى برد: بردبارى، علم، احسان، و بخشندگى. بداخلاقى نامبارك است، اخلاق نیك زینت و شكوه است. گفته اند: هر كه سه صفت ندارد فضل و كمال ندارد: حلمى كه بتواند نابخردى جاهلان را تحمّل كند، تقوایى كه وى را از گناه باز دارد، و اخلاق خوشى كه با مردم بسازد. سه صفت از اخلاق بهشتیان است و جز در مردم بزرگوار پیدا نشود: نیكى به جفا كار، گذشت از ستمكار، و بخشش به كسى كه توقّع از تو ندارد.

لطیفه

خوش اخلاق!

یه نفر میره خیاطى میگه آقا این پارچه رو بگیر واسم كت شلوار بدوز هفته بعد میخوام. نیام هفته بعد بگى چرخم خراب بود، مریض بودم، نرسیدم، واسم مسافرت پیش اومد و از این بهونه ها ولش كن نخواستم اصلاً پارچه مو بده ببرم.