فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

راه رستگارى

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): خیاركم احسنكم اخلاقا الّذین یألفون و یؤلفون؛(99) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: بهترین شما كسانى هستند كه اخلاقشان نیكوتر است، آنان كه با مردم طرح الفت و محبّت میریزند و مردم نیز با آنان پیوند انس و دوستى برقرار میكنند.»

مكارم اخلاقى، زینت بخش نفس

«قال علىّ(علیه السلام) : ذلّلوا انفسكم بترك العادات و قودوها الى فعل الطّاعات و حمّلوا بها اعباء المغارم و حلّوها بفعل المكارم و صونوها عن دنس الآمثم؛(100) على(علیه السلام) فرموده است: نفس متجاوز و سركش خویش را با ترك عادات ناپسند خوار نمائید و به انجام اوامر الهى وادارش سازید و بار غرامتهاى تخلّفش را بر وى تحمیل نمائید، با انجام مكارم اخلاق زینتش كنید و از پلیدیهاى گناه مصونش دارید.»

اخلاق در قضاوت

«قال علىّ(علیه السلام) : تحلّوا بالاخذ بالفضل و الكفّ عن البغى و العمل بالحقّ و الانصاف من النّفس؛(101) على(علیه السلام) فرموده است: خویشتن را با فضائل اخلاقى و ملكات انسانى بیارائید، از ستم خوددارى كنید، به حق و درستى رفتار نمائید و با قضاوت وجدانى خود نسبت به مردم منصف باشید.»