فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مكارم اخلاقى

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): بعثت لأتمّم مكارم الاخلاق؛(98) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرموده است: مبعوث شده ام تا برنامه هاى مكارم اخلاقى را تتمیم و تكمیل نمایم.»

راه رستگارى

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): خیاركم احسنكم اخلاقا الّذین یألفون و یؤلفون؛(99) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: بهترین شما كسانى هستند كه اخلاقشان نیكوتر است، آنان كه با مردم طرح الفت و محبّت میریزند و مردم نیز با آنان پیوند انس و دوستى برقرار میكنند.»

مكارم اخلاقى، زینت بخش نفس

«قال علىّ(علیه السلام) : ذلّلوا انفسكم بترك العادات و قودوها الى فعل الطّاعات و حمّلوا بها اعباء المغارم و حلّوها بفعل المكارم و صونوها عن دنس الآمثم؛(100) على(علیه السلام) فرموده است: نفس متجاوز و سركش خویش را با ترك عادات ناپسند خوار نمائید و به انجام اوامر الهى وادارش سازید و بار غرامتهاى تخلّفش را بر وى تحمیل نمائید، با انجام مكارم اخلاق زینتش كنید و از پلیدیهاى گناه مصونش دارید.»