فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

انگیزه بعثت

«عن على(علیه السلام) قال: سمعت النّبىّ(صلى الله علیه و آله) قال: بعثت بمكارم الاخلاق و محاسنها؛(97) على(علیه السلام) از رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) شنیده است كه فرمود: من براى خلقیّات كریمه و صفات پسندیده مبعوث شده ام.»

مكارم اخلاقى

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): بعثت لأتمّم مكارم الاخلاق؛(98) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرموده است: مبعوث شده ام تا برنامه هاى مكارم اخلاقى را تتمیم و تكمیل نمایم.»