فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بخل آفت ایمان

«الإمام الرّضا(علیه السلام) : إیّاكم و البخل، فإنّها آفة لا تكون فى حرّ و لا مؤمن، إنّها خلاف الإیمان؛(82) امام رضا(علیه السلام) : از بخل بپرهیزید كه آن آفتى است كه در انسان آزاده و مؤمن یافت نمى شود؛ و ضدّ ایمان است.»

داستانها

آفتِ اخلاص

منقول است كه مرحوم حاجى سبزوارى رضوان الله علیه براى عیادت بیمارى مى رفت و عده اى هم با او بودند. نزدیك منزل بیمار كه رسید، برگشت و نرفت.
اطرافیان پرسیدند: آقا چرا تا این جا آمدید و حالا برمى گردید؟ آقا جواب داد: كه خطورى به قلبم كرد كه بیمار وقتى مرا ببیند، از من خوشش خواهد آمد و مى گوید كه سبزوارى، چه انسان والا و بزرگى است كه به عیادت من بیمار آمده است. حالا برمى گردم تا هنگامى كه اخلاص اولیه را بیابم و تنها براى خدا به عیادت بیمار بیایم.(83)