فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اسیر شهوت

«قال علىّ(علیه السلام) : عبد الشّهوة اسیر لا ینفك اسره؛(53) على(علیه السلام) فرموده: بنده شهوت اسیرى است كه هرگز آزادى نخواهد داشت.»

آزادى از تمایلات نفسانى

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: اقصر نفسك عمّا یضرّها من قبل ان تفارقك و اسع فى فكاكها كما تسعى فى طلب معیشتك فانّ نفسك رهین بعملك؛(54) امام صادق(علیه السلام) فرموده است: نفس خود را از تمایلات مضرّش بازدار پیش از آنكه مرگت فرا رسد و جان از تنت مفارقت نماید، و در راه آزادى نفس خویش كوشش كن همان طور كه در طلب معاش خود مجاهده میكنى كه نفس تو در گرو اعمال تو خواهد بود.»

داستانها