فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آثار آراستگى

«الإمام على(علیه السلام) فیما رواه الإمام الصّادق(علیه السلام) ، عن آبائه: الدّهن یظهر الغنى، و الثّیاب تظهر الجمال؛(15) امام على(علیه السلام) به روایت امام صادق(علیه السلام) ، از پدرانش: عطر (و استفاده از آن)، غناى شخص را نشان مى دهد، و جامه هاى متنوّع آراستگى انسان را مى نمایاند.»

آراستگى در دیدار یكدیگر

«النّبىّ(صلى الله علیه و آله) فیما رواه الإمام الصّادق(علیه السلام) ، عن أبیه: وقف رجل على باب النّبىّ(صلى الله علیه و آله) یستأذن علیه. قال: فخرج النّبىّ(صلى الله علیه و آله) فوجد فى حجرته ركوة فیها ماء، فوقف یسوّی لحیته و ینظر إلیها. فلمّا رجع داخلا قالت له عائشة: یا رسول اللَّه! أنت سیّد ولد آدم و رسول ربّ العالمین، وقفت على الرّكوة، تسوّی لحیتك و رأسك؟ قال: یا عائشة، إنّ اللَّه یحبّ إذا خرج عبده المؤمن إلى أخیه، أن یتهیّأ له و أن یتجمّل؛(16) پیامبر(صلى الله علیه و آله) به روایت امام صادق(علیه السلام) ، از پدرش امام محمّد باقر(علیه السلام) : مردى بر در خانه پیامبر(صلى الله علیه و آله) ایستاد و اجازه ورود خواست ... چون پیامبر(صلى الله علیه و آله) خواست بیرون آید در اطاق خود كاسه چرمین كوچكى دید كه آب داشت، كمى ایستاد و در آن نگاه كرد تا ریش خود را صاف و مرتّب كند؛ هنگامى كه به درون خانه بازگشت عائشه گفت: یا رسول اللَّه، تو سرور فرزندان آدمى، و فرستاده پروردگار جهانیانى! در برابر این كاسه چرمین (كه كمى آب دارد) مى ایستى و سر و ریشت را صاف مى كنى؟! فرمود: اى عایشه! خدا دوست دارد هنگامى كه بنده مؤمنش به نزد برادر خود مى رود، خود را مرتّب و آراسته كند.»

آراستگى براى بیگانگان

«الإمام على(علیه السلام) : لیتزیّن أحدكم لأخیه إذا أتاه، كما یتزیّن للغریب الّذی یحبّ أن یراه فى أحسن الهیئة؛(17) امام على(علیه السلام) : هر یك از شما هنگامى كه به دیدار برادر خویش مى رود، باید چنان خود را مرتّب و آراسته كند كه براى یك بیگانه چنین مى كند، بیگانه اى كه (با او رودرواسى دارد و) مى خواهد او را به بهترین هیئت ببیند.»