فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

توجه به آراستگى

«و كان رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) یَنْظُرُ فى المِرآة و یُرَجِّلُ جُمَّتَه و یَمتَشِطُ... و لَقَد كان یتَجمَّلُ لِأصحابِه فَضْلاً على تَجَمُّلِه لِأهْلِهِ... فقال: إنَّ اللَّهَ تعالى یُحِبُّ مِن عَبدِه إذا خَرَجَ إلى إخوانِه أن یَتَهیَّأَ لَهُم و یتجمَّلَ؛(13) عادت رسول خدا(صلى الله علیه و آله) این بود كه در آینه نگاه مى كرد و موى سر خود را شانه مى زد و مرتّب مى كرد... آن حضرت علاوه بر این كه خود را براى خانواده خویش مى آراست، براى یاران خود نیز زینت مى كرد، و مى فرمود: خداوند دوست دارد كه بنده اش هر گاه به قصد دیدار برادران خود از خانه بیرون مى رود، خویش را مرتّب و آراسته نماید.»

آراستگى زن براى شوهر

«امام صادق(علیه السلام) : لا غَنى بِالزَّوجَةِ فیما بَینَها وبَینَ زَوجِها المُرافقِ لَها عَن ثلاثِ خِصالٍ و هُنَّ: صِیانَةُ نَفسِها عَن كُلِّ دَنَس حتّى یَطمَئِنَّ قَلبُهُ إلى الثِّقَةِ بِها فى حالِ المَحبوبِ و المَكروهِ و حِیاطَتُهُ لِتَكونَ ذلِكَ عاطِفاً عَلَیها عِندَ زَلَّةٍ تَكونُ مِنها و إظهارُ العِشقِ لهُ بِالخَلابَةِ و الهَیئَةِ الحَسَنَةِ لَها فى عَینِهِ؛(14) امام صادق(علیه السلام) : زن با شوهر سازگار خود، ناگزیر از رعایت سه نكته است: حفظ كردن خود از هر گناه و آلودگى تا شوهرش در هر حال، خوشایند و یا ناخوشایند، در دل به او اطمینان داشته باشد؛ مراقبت از او و زندگى اش تا شوهرش در صورتى كه لغزشى از او سر زند با او مهربانى كند، و اظهار عشق به او با عشوه و دلبرى و ظاهر مناسب و خوشایند در نظر او.»

آثار آراستگى

«الإمام على(علیه السلام) فیما رواه الإمام الصّادق(علیه السلام) ، عن آبائه: الدّهن یظهر الغنى، و الثّیاب تظهر الجمال؛(15) امام على(علیه السلام) به روایت امام صادق(علیه السلام) ، از پدرانش: عطر (و استفاده از آن)، غناى شخص را نشان مى دهد، و جامه هاى متنوّع آراستگى انسان را مى نمایاند.»