فهرست کتاب


پرسش‌هــا و پـاسـخ‌ها جلد دوم

آیت الله محمدتقی مصباح یزدی‏‏

پیش‌گفتار

گذشته و حال اجتماعات بشرى مالامال از نابرابرى، كشمكش، خونریزى و ستم‌هاى فراوانى است كه از سوى حكومتهاى خودخواه بر انسانها تحمیل شده است و تنها در مقاطعى كوتاه شایستگانى مشفق از زمره انبیاء و اولیاء(علیهم السلام) توفیق اداره جامعه را یافته، و صلاح و خیر را به ارمغان آورده‌اند.
ولایت فقیه هدیه سترگ الهى به انسانهاست كه «فقه» و «عدالت» را جایگزین «خودكامگى» و «پلیدى»كرده و حاكمیتِ اللّه را در زمین تحقّق مى‌بخشد. در پرتو آن نابرابرى و فساد جاى خود را به عدالت و سَداد مى‌دهد و دغدغه‌هاى گوناگون آدمى به آرامشى لطیف تبدیل مى‌گردد.
نوشته‌اى كه پیش رو دارید دفتر دوّم «نظام سیاسى اسلام» است كه دربردارنده بخشى دیگر از پرسشهاى اندیشهوران حوزه و دانشگاه از استاد گرانقدر حضرت آیة‌الله مصباح یزدى(مدظلّه) پیرامون ولایت فقیه، و پاسخهاى ایشان مى‌باشد كه با همكارى گروهى از پژوهندگان بمنظور بازشناساندن هر چه بیشتر این هدیه ارزشمند، جمع‌آورى و ارائه گردیده است.
( صفحه 87 )

فصل اول: ولایت فقیه

1. ساده ترین دلیل بر ولایت فقیه
2. توجیه نظریه ولایت فقیه براى غیر مسلمانان
3. چرایى اطاعت از ولى فقیه با عدم عصمت
4. ولایت فقیه، وكالت یا ولایت
5. نماینده امام زمان(عج) و گزینش بر اساس قوانین ج.ا ایران
6. دلیل نامگذارى ولى فقیه به ولى امر مسلمین جهان
7. همزمانى چند حكومت اسلامى، ارائه طرحى قابل قبول
8. جدایى رهبرى از مرجعیت، مشكل آفرین یا...؟
9. جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایى و رابطه آنان با ولى فقیه
10. ولایت مطلقه فقیه،دیدگاه امام خمینى(ره) و عملكرد ایشان
11. ولایت فقیه و تغییر احكام

( صفحه 88 )
( صفحه 89 )

1. ساده‌ترین و روشنترین دلیل عقلى بر ولایت فقیه چیست؟