فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

غزل شماره ۳۵

گشته در راهت غبار آلود روی زرد ما - می‌رسیم از گرد راه اینست راه آورد ما
در هوای شمع رویت قطره‌های اشک گرم - دم به دم بر چهره می‌بندد ز آه سرد ما
بس که از یاران هم دردان جدا افتاده‌ایم - گشته است از بی کسی همدرد ما
با گیاه شور پرور فرقت باران نکرد - آن چه هجران کرد با جان بلا پرورد ما
گر عیاذالله از ما بر دلت گردی بود - حسبتا لله به باد نیستی ده گرد ما
گرد از جمعیت دلها بر آرد بی‌درنگ - چون ز گرد ره شود پیدا سوار فرد ما
دوش آن وحشی شمایل محتشم را دید و گفت - باز پیدا گشت مجنون بیابان گرد ما

غزل شماره ۳۶

سروی از یزد گذر کرد به کاشانهٔ ما - که ازو چون ارم آراسته شد خانهٔ ما
با دلی گرم نشاط آمد و از حرف نخست - گشت افسرده دل از سردی افسانهٔ ما
فتنه را سلسله جنبان نشد آن زلف که هیچ - اعتباری نگرفت از دل دیوانهٔ ما
به شراب لبش آلوده نگردید که دید - پر ز خوناب جگر ساغر و پیمانهٔ ما
مرغ طبعش طیران داشت چو بر اوج غرور - پیش او بود عبث ریختن دانهٔ ما
گرد تکلیف نگشتم از آن رو که نبود - لایق پادشهی بزم گدایانهٔ ما
محتشم چرخ گدای در ما گشتی اگر - شدی آن گنج روان ساکن ویرانهٔ ما

غزل شماره ۳۷

فرمود مرا سجدهٔ خویش آن بت رعنا - در سجده فتادم که سمعنا واطعنا
ما دخل به خود در می‌دیدار نگردیم - ما حل له شارعنا فیه شرعنا
بودیم ز ذرات به خورشید رخش نی - الفرع رئینا والی الاصل رجعنا
روزی که دل از عین تعلق به تو بستیم - من غیرک یاقرة عینی و قطعنا
در زاریم از ضعف عمل پیش تو صد ره - ضعف الفرغ الاکبر و یارب فزعنا
در دار شفایت مرضی دفع نکردیم - لکن کسل الروح من الروح و قعنا
گر محتشم از غم علم عین نگون کرد - انا علم البهجة بالهم رفعنا