فهرست کتاب


دیوان اشعار

محتشم کاشانی

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه شورش است که در خلق عالم است - باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین - بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو - کار جهان و خلق جهان جمله در هم است
گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب - کاشوب در تمامی ذرات عالم است
گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست - این رستخیز عام که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جای ملال نیست - سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
جن و ملک بر آدمیان نوحه می‌کنند - گویا عزای اشرف اولاد آدم است
خورشید آسمان و زمین نور مشرقین
پروردهٔ کنار رسول خدا حسین

کشتی شکست خوردهٔ طوفان کربلا - در خاک و خون طپیده میدان کربلا
گر چشم روزگار به رو زار می‌گریست - خون می‌گذشت از سر ایوان کربلا
نگرفت دست دهر گلابی به غیر اشک - زآن گل که شد شکفته به بستان کربلا
از آب هم مضایقه کردند کوفیان - خوش داشتند حرمت مهمان کربلا
بودند دیو و دد همه سیراب و می‌مکند - خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا
زان تشنگان هنوز به عیوق می‌رسد - فریاد العطش ز بیابان کربلا
آه از دمی که لشگر اعدا نکرد شرم - کردند رو به خیمهٔ سلطان کربلا
آن دم فلک بر آتش غیرت سپند شد
کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد

کاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی - وین خرگه بلند ستون بی‌ستون شدی
کاش آن زمان درآمدی از کوه تا به کوه - سیل سیه که روی زمین قیرگون شدی
کاش آن زمان ز آه جهان سوز اهل بیت - یک شعلهٔ برق خرمن گردون دون شدی
کاش آن زمان که این حرکت کرد آسمان - سیماب‌وار گوی زمین بی‌سکون شدی
کاش آن زمان که پیکر او شد درون خاک - جان جهانیان همه از تن برون شدی
کاش آن زمان که کشتی آل نبی شکست - عالم تمام غرقه دریای خون شدی
آن انتقام گر نفتادی بروز حشر - با این عمل معاملهٔ دهر چون شدی
آل نبی چو دست تظلم برآورند
ارکان عرش را به تلاطم درآورند

برخوان غم چو عالمیان را صلا زدند - اول صلا به سلسلهٔ انبیا زدند
نوبت به اولیا چو رسید آسمان طپید - زان ضربتی که بر سر شیر خدا زدند
آن در که جبرئیل امین بود خادمش - اهل ستم به پهلوی خیرالنسا زدند
بس آتشی ز اخگر الماس ریزه‌ها - افروختند و در حسن مجتبی زدند
وانگه سرادقی که ملک محرمش نبود - کندند از مدینه و در کربلا زدند
وز تیشهٔ ستیزه در آن دشت کوفیان - بس نخلها ز گلشن آل عبا زدند
پس ضربتی کزان جگر مصطفی درید - بر حلق تشنهٔ خلف مرتضی زدند
اهل حرم دریده گریبان گشوده مو - فریاد بر در حرم کبریا زدند
روح‌الامین نهاده به زانو سر حجاب
تاریک شد ز دیدن آن چشم آفتاب

چون خون ز حلق تشنهٔ او بر زمین رسید - جوش از زمین بذروه عرش برین رسید
نزدیک شد که خانهٔ ایمان شود خراب - از بس شکستها که به ارکان دین رسید
نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند - طوفان به آسمان ز غبار زمین رسید
باد آن غبار چون به مزار نبی رساند - گرد از مدینه بر فلک هفتمین رسید
یکباره جامه در خم گردون به نیل زد - چون این خبر به عیسی گردون نشین رسید
پر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش - از انبیا به حضرت روح‌الامین رسید
کرد این خیال وهم غلط کار کان غبار - تا دامن جلال جهان آفرین رسید
هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال
او در دلست و هیچ دلی نیست بی‌ ملال

ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند - یک باره بر جریدهٔ رحمت قلم زنند
ترسم کزین گناه شفیعان روز حشر - دارند شرم کز گنه خلق دم زنند
دست عتاب حق به در آید ز آستین - چون اهل بیت دست در اهل ستم زنند
آه از دمی که با کفن خونچکان ز خاک - آل علی چو شعلهٔ آتش علم زنند
فریاد از آن زمان که جوانان اهل بیت - گلگون کفن به عرصهٔ محشر قدم زنند
جمعی که زد بهم صفشان شور کربلا - در حشر صف زنان صف محشر بهم زنند
از صاحب حرم چه توقع کنند باز - آن ناکسان که تیغ به صید حرم زنند
پس بر سنان کنند سری را که جبرئیل
شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل

روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار - خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار
موجی به جنبش آمد و برخاست کوه - ابری به بارش آمد و بگریست زار زار
گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن - گفتی فتاد از حرکت چرخ بی‌قرار
عرش آن زمان به لرزه درآمد که چرخ پیر - افتاد در گمان که قیامت شد آشکار
آن خیمه‌ای که گیسوی حورش طناب بود - شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار
جمعی که پاس محملشان داشت جبرئیل - گشتند بی‌عماری محمل شتر سوار
با آن که سر زد آن عمل از امت نبی - روح‌الامین ز روح نبی گشت شرمسار
وانگه ز کوفه خیل الم رو به شام کرد
نوعی که عقل گفت قیامت قیام کرد

بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد - شور و نشور واهمه را در گمان فتاد
هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فکند - هم گریه بر ملایک هفت آسمان فتاد
هرجا که بود آهوئی از دشت پا کشید - هرجا که بود طایری از آشیان فتاد
شد وحشتی که شور قیامت بباد رفت - چون چشم اهل بیت بر آن کشتگان فتاد
هرچند بر تن شهدا چشم کار کرد - بر زخمهای کاری تیغ و سنان فتاد
ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان - بر پیکر شریف امام زمان فتاد
بی‌اختیار نعرهٔ هذا حسین زود - سر زد چنانکه آتش ازو در جهان فتاد
پس با زبان پر گله آن بضعةالرسول
رو در مدینه کرد که یا ایهاالرسول

این کشتهٔ فتاده به هامون حسین توست - وین صید دست و پا زده در خون حسین توست
این نخل تر کز آتش جان سوز تشنگی - دود از زمین رسانده به گردون حسین توست
این ماهی فتاده به دریای خون که هست - زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست
این غرقه محیط شهادت که روی دشت - از موج خون او شده گلگون حسین توست
این خشک لب فتاده دور از لب فرات - کز خون او زمین شده جیحون حسین توست
این شاه کم سپاه که با خیل اشگ و آه - خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توست
این قالب طپان که چنین مانده بر زمین - شاه شهید ناشده مدفون حسین توست
چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد
وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد

ای مونس شکسته دلان حال ما ببین - ما را غریب و بی‌کس و بی‌آشنا ببین
اولاد خویش را که شفیعان محشرند - در ورطهٔ عقوبت اهل جفا ببین
در خلد بر حجاب دو کون آستین فشان - واندر جهان مصیبت ما بر ملا ببین
نی ورا چو ابر خروشان به کربلا - طغیان سیل فتنه و موج بلا ببین
تنهای کشتگان همه در خاک و خون نگر - سرهای سروران همه بر نیزه‌ها ببین
آن سر که بود بر سر دوش نبی مدام - یک نیزه‌اش ز دوش مخالف جدا ببین
آن تن که بود پرورشش در کنار تو - غلطان به خاک معرکهٔ کربلا ببین
یا بضعةالرسول ز ابن زیاد داد
کو خاک اهل بیت رسالت به باد داد

خاموش محتشم که دل سنگ آب شد - بنیاد صبر و خانهٔ طاقت خراب شد
خاموش محتشم که ازین حرف سوزناک - مرغ هوا و ماهی دریا کباب شد
خاموش محتشم که ازین شعر خونچکان - در دیدهٔ اشگ مستمعان خون ناب شد
خاموش محتشم که ازین نظم گریه‌خیز - روی زمین به اشگ جگرگون کباب شد
خاموش محتشم که فلک بس که خون گریست - دریا هزار مرتبه گلگون حباب شد
خاموش محتشم که بسوز تو آفتاب - از آه سرد ماتمیان ماهتاب شد
خاموش محتشم که ز ذکر غم حسین - جبریل را ز روی پیامبر حجاب شد
تا چرخ سفله بود خطائی چنین نکرد
بر هیچ آفریده جفائی چنین نکرد

ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده‌ای - وز کین چها درین ستم آباد کرده‌ای
بر طعنت این بس است که با عترت رسول - بیداد کرده خصم و تو امداد کرده‌ای
ای زاده زیاد نکرداست هیچ گه - نمرود این عمل که تو شداد کرده‌ای
کام یزید داده‌ای از کشتن حسین - بنگر که را به قتل که دلشاد کرده‌ای
بهر خسی که بار درخت شقاوتست - در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده‌ای
با دشمنان دین نتوان کرد آن چه تو - با مصطفی و حیدر و اولاد کرده‌ای
حلقی که سوده لعل لب خود نبی بر آن - آزرده‌اش به خنجر بیداد کرده‌ای
ترسم تو را دمی که به محشر برآورند
از آتش تو دود به محشر درآورند

در مرثیه امام حسین بن علی (علیه السلام)

این زمین پربلا را نام دشت کربلاست - ای دل بی‌درد آه آسمان سوزت کجاست
این بیابان قتلگاه سید لب تشنه است - ای زبان وقت فغان وی دیده هنگام بکاست
این فضا دارد هنوز از آه مظلومان اثر - گر ز دود آه ما عالم سیه گردد رواست
این مکان بوده است روزی خیمه‌گاه اهل‌بیت - کز حباب اشگ ما امروز گردش خیمه‌هاست
کشتی عمر حسین اینجا به زاری گشته غرق - بحر اشگ ما درین غرقاب بی‌طوفان چراست
اینک قبهٔ پر نور کز نزدیک ودور - پرتو گیتی فروزش گمرهان را ره‌نماست
اینک حایر حضرت که در وی متصل - زایران را شهپر روحانیان در زیر پاست
اینک سدهٔ اقدس که از عز و شرف - قدسیان را ملجاء و کروبیان را ملتجاست
اینک مرقد انور که صندوق فلک - پیش او با صد هزاران در و گوهر بی‌ بهاست
اینک تکیه‌گاه خسرو والا سریر - کاستان روب درش را عرش اعظم متکاست
اینک زیر گل سرو گلستان رسول - کز غم نخل بلندش قامت گردون دوتاست
اینک خفته در خون گلبن باغ بتول - کز شکست او چو گل پیراهن حور اقباست
این چراغ چشم ابرار است کز تیغ ستم - همچو شمعش با تن عریان سر از پیکر جداست
این سرور سینهٔ زهراست کز سم ستور - سینهٔ پر علمش از هر سو لگدکوب بلاست
این انیس جان پیغمبر حسین‌بن علی است - کز سنان‌بن انس آزرده تیغ جفاست
این عزیز صاحب دل ابا عبدالهست - کز ستور افتاده بی‌یاور به دشت کربلاست
این حبیب ساقی کوثر وصی بی‌سراست - کز عروس روزگارش زهر در جام بقاست
این سرافراز بلنداختر که در خون خفته است - نایب شاه ولایت تاج فرق اولیاست
این سهی سرو گزین کز پشت زین افتاده است - جانشین شاه مردان شهسوار لافتاست
این مه فرخنده طلعت کاین زمینش مهبط است - قرةالعین علی چشم و چراغ اوصیاست
این در رخشنده گوهر کاین مقامش مخزنست - درةالتاج شه دین تاجدار هل اتاست
این دل آرام ولی حق امیرالمؤمنین - کامکارانت منی نامدار انماست
این گزین عترت حیدر امام المتقین - پادشاه کشور دین پیشوای اتقیاست
پا درین مشهد به حرمت نه که فرش انورش - لاله رنگ از خون فرق نور چشم مرتضی است
دوست را گر چشم ازین حسرت نگرید وای وای - کز تاسف دشمنان را بر زبان واحسرتاست
مردم و جن و ملک ز آه نبی در آتشند - آری آری تعزیت را گرمی از صاحب عزاست
می‌شود شام از شفق ظاهر که بر بام فلک - سرنگون از دوش دوران رایت آل عباست
طفل مریم بر سپهر از اشگ گلگون کرده سرخ - مهد خود در شام غم همرنگ طفل اشک ماست
خاکسارانی که بر رود علی بستند آب - گو نگه دارید آبی کاتش او را در قفاست
تیره گشت از روبهان ماوای شیری کز شرف - کمترین جای سگانش چشم آهوی خطاست
ای دل اینجا کعبهٔ وصل است بگشا چشم جان - کز صفا هر خشت این آیینه گیتی نماست
زین حرم دامن کشان مگذر اگر عاقل نه‌ای - کاستین حوریان جاروب این جنت سر است
رتبهٔ این بارگه بنگر که زیر قبه‌اش - کافر صد ساله را چشم اجابت از دعاست
یا ملاذالمسلمین در کفر عصیان مانده‌ام - از خداوندم امید رحمت و چشم عطاست
یا امیرالمؤمنین از راندگان درگهم - وز در آمرزگارم گوش بر بانک صلاست
یا امام‌المتقین از عاصیان امتم - وز رسولم چشم خشنودی و امید رضاست
یا معزالمذنبین غرق کبایر گشته‌ام - وز تو در خواهی مرادم در حریم کبریاست
یا شفیع‌المجرمین جرمم برونست از عدد - وز تو مقصودم شفاعت پیش جدت مصطفاست
یا امان الخائفین اینجا پناه آورده‌ام - وز تو مطلوبم حمایت خاصه در روز جزاست
یا اباعبدالله اینک تشنهٔ ابر کرم - از پی یک قطره پویان برلب بحر سخاست
یا ولی‌الله گدای آستانت محتشم - بر در عجز و نیاز استاده بی‌برگ و نواست
مدتی شد کز وطن بهر تو دل بر کنده است - وز ره دور و درازش رو در این دولتسرا است
دارد از درماندگی دست دعا بر آسمان - وز قبول توست حاصل آن چه او را مدعاست
از هوای نفس عصیان دوست هر چند ای امیر - جالس بزم گناه و راکب رخش خطاست
چون غبار آلود دشت کربلا گردیده است - گرد عصیان گر ز دامانش بیفشانی رواست

در منقبت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیه السلام)

السلام ای عالم اسرار رب‌العالمین - وارث علم پیمبر فارس میدان دین
السلام ای بارگاهت خلق ‌را دارالسلام - آستان رویت بطرف آستین روح‌الامین
السلام ای پیکر زایر نوازت زیر خاک - از پی جنت خریدن خلق را گنج زمین
السلام ای آهن دیوار تیغت آمده - قبلهٔ اسلام را از چارحد حصن حصین
السلام ای نایب پیغمبر آخر زمان - مقتدای اولین و پیشوای آخرین
شاه خیبر گیر اژدر در امام بحر و بر - ناصر حق غالب مطلق امیرالمؤمنین
ملک دین را پادشاه از نصب سلطان رسل - مصطفی را جانشین از نص قرآن مبین
بازوی عونت رسول‌الله را رکن ظفر - رشتهٔ مهرت رجال‌الله را حبل‌المتقین
هر که در باب تو خواند فضلی از فصل کلام - در مکان مصطفی داند بلا فصلت مکین
بوترابت تا لقب گردیده دارد آسمان - چون یتیمان گرد غم بر چهره از رشک زمین
چون سگ کویت نهد پا بر زمین در راه او - گستراند پرده‌های چشم خود آهوی چین
مایهٔ تخمیر آدم گشت نور پاک تو - ورنه کی می‌بست صورت امتزاج ماء و طین
آن که خاتم را یدالله کرد در انگشت تو - ساخت نص فوق ایدیهم تو را نقش نگین
چون یدالهی که ابن عم رسول‌الله بود - ایزدت جا داده بالا دست هر بالانشین
آن یدالله را که ابن عم رسول‌الله بود
گر کسی همتاش باشد هم رسول‌الله بود

ای به جز خیرالبشر نگرفته پیشی بر تو کس - پیشکاران بساط قرب را افکنده پس
فتنه را لشگر شکن سرفتنه را تارک شکافت - ظلم را بنیاد کن مظلوم را فریاد رس
چرخ را بر آستانت پاسبانی التماس - عرش را در بارگاهت پاسبانی ملتمس
گر کند کهتر نوازی شاهباز لطف تو - بال عنقا را ز عزت سایبان سازد مگس
ور کند از مهتران عزت ستانی قهر تو - سدره در چشم الوالابصار خوار آید چو خس
همتت لعل و زمرد در کنار سائلان - آن چنان ریزد که پیش سائلان مشت عدس
خادمان صد گنج می‌بخشند اگر از مخزنت - خازنان ز اندیشه جودت نمی‌گویند بس
آسمان از کهکشان وهاله بهر کلب تو - پیشکش آورده زرین طوق با سیمین مرس
روز کین از پردلی گردان نصرت جوی شد - مرغ روح از شوق جانبازی نگنجد در قفس
بار هستی بر شتر بندد عماری‌دار تو - دل تپد در کالبد روئین‌تنان را چون جرس
از هجوم فتنه برخیزد غبار انقلاب - راه بر گشتن ز پیشت گم کند پیک نفس
از سپاه خود مظفروار فردآئی برون - وز ملایک لشگر فتح و ظفر از پیش و پس
حمله‌آور چون شوی بر لشگر اعدا شود - حاملان عرش را نظارهٔ حربت هوس
بر سر گردنکشان چون دست و تیغ آری فرو - وز زبردستی رسد ضربت ز فارس برفرس
لافتی الا علی گویند اهل روزگار
ساکنان آسمان لاسیف الاذوالفقار

ای که پیغمبر مقام از عرش برتر یافته - ز آستانت آسمان معراج دیگر یافته
هم به لطفت از مقام قاب و قوسین از خدا - مصطفی اسرار سبحان‌الذی دریافته
هم به بویت از گلستان ماوحی هر نفس - شاه با اوحی مشام جان معطر یافته
چرخ کز عین سرافرازی رکاب کرده چشم - چشم خود را چشمهٔ خورشید انور یافته
مه که بر رخ دیده از نعل سم رخشت نشان - تا ابد اقبال خود را سکه بر زر یافته
نعل شبرنگت که خورشید سپهر دولت است - چرخ از آن روی زمین را غرق زیور یافته
نزد شهر علم از نزدیک علام‌الغیوب - چون رسیده جبرئیل از ره تو را دریافته
نخل پیوندت که مثمر گشته ز باغ نبی - بهر نسبت گوهر شبیر و شبر یافته
حامل افلاک رحم‌آورده بر گاور زمین - بر سر دشمن تو را چون حمله‌آور یافته
طایر قدرت گه پرواز گوی چرخ را - گوی چوگان خورده‌ای از باد شهپر یافته
آن که زیر پای موری رفته در راهت نمرد - دایه از جاه سلیمانی فزونتر یافته
آن که بی‌مزد از برایت بوده یک ساعت به کار - کشور اجرا عظیما را مسخر یافته
کاسهٔ چوبین گدائی هر که پیشت داشته - از کف دریای خاصت کشتی زر یافته
وه چه قدر است نور درگهت را پایه‌وار - دست قدرت با گل آدم مخمر یافته
نور معبودی و آب و گل ظهورت را سبب
ز آسمان می‌ آمدی می‌ بود اگر آدم عرب

ای وجود اقدست روح روان مصطفی - مصطفی معبود را جانان تو جان مصطفی
گر نبوت هم نصیبت داد ایزد چون گذشت - بعد بلغ انت منی از زبان مصطفی
بر سپهر دولت آن نجمی که روشن گشته است - صد چراغ از پرتوت در دودمان مصطفی
در ریاض عصمت آن نخلی که از پیوند توست - میوه‌های جنت اندر بوستان مصطفی
شمسهٔ دین را درون حجره چون دارد مقام - از نجوم سعد پر گشت آسمان مصطفی
ای تو شهر علم را در آن که در عالم نکرد - سجده در پایت نبوسید آستان مصطفی
سایهٔ تیغت که پهلو می‌زند در ساق عرش - ز افتاب فتنه آمد سایبان مصطفی
داد از فرعون دعوای الوهیت نشان - جز تو هر کس شد مکین اندر مکان مصطفی
گر نباشد حرمت شان نبوت در میان - فرق نتوان کرد شانت را ز شان مصطفی
من که باشم تا که گویم این زمان در مدح تو - آن چنانم من که حسان در زمان مصطفی
این گمان دارم ولی کز دولت مداحیت - هست نام علی در خاندان مصطفی
با چنین حالی که من دارم عجب نبود اگر - شامل حالم شود لطف تو و ان مصطفی
گوشهٔ چشمی فکن سویم به بینائی که داد - نرگست را تازگی ز آب دهان مصطفی
جانم از اقلیم آسایش غریب آواره‌ایست - رحم به جان غریبم کن به جان مصطفی
تا دم آخر به سوی توست شاها روی من
وای جان من اگر آن دم نه بینی روی من

ای سلام حق ثنایت یا امیرالمؤمنین - وی ثنا خوان مصطفایت یا امیرالمؤمنین
در رکوع انگشتری دادی به سایل گشته است - مهر منشور سخایت یا امیرالمؤمنین
صد سخی زد سکه زر بخشی اما کس نزد - کوس سر بخشی ورایت یا امیرالمؤمنین
گشته تسبیح ملک آهسته هر گه در نماز - بوده رازی با خدایت یا امیرالمؤمنین
دامن گردون شود پرزراگر تابد ازو - گوشهٔ ظل عطایت یا امیرالمؤمنین
راست چون صبح دم روشن شود راه صواب - رایت افرازد چو رایت یا امیرالمؤمنین
روز رزم افکند در سرپنجهٔ خورشید رای - پنجهٔ ماه لوایت یا امیرالمؤمنین
صد ره را از پایهٔ خود انتهای اوج داد - رفعت بی‌منتهایت یا امیرالمؤمنین
گه به چشم وهم می‌پوشد لباش اشتباه - عرش تا فرش سرایت یا امیرالمؤمنین
گه به حکم ظن ستون عرش را دارد بپا - بارگاه کبریات یا امیرالمؤمنین
چون به امرت برنگردد مهر از مغرب که هست - گردش گردون برایت یا امیرالمؤمنین
یافت از دست و لایت فتح بر فتح دیگر - دست در حبل ولایت یا امیرالمؤمنین
جان در آن حالت که از تن می‌برد پیوند هست - آرزومند لقایت یا امیرالمؤمنین
گر مکان برتخت او ادنی کنی جایت دهند - انس و جان کانجاست جایت یا امیرالمؤمنین
حق‌شناسان گر به دست آرند معیار تو را
حد فوق ما سوی دانند مقدار تو را

ای که دیوان قضا قائم به دیوان شماست - تابع حکم خدا محکوم فرمان شماست
گر ید بیضا چه مه شد طالع از جیب کلیم - پنجهٔ خورشید را مطلع گریبان شماست
آن ستون کز پشتی اوقایمندار کان عرش - در حریم کبریا رکنی ز ارکان شماست
این ندامت گوی زنگاری که دارد متصل - گردش از چو کان قدرت گوی میدان شماست
خوان وزیرا که قسمت بر دو عالم کرده‌اند - مایهٔ آن مانده یک ریزه از خوان شماست
اژدهایی کز عدو گنج بقا دارد نهان - چون عصا در دست موسی چوب ردبان شماست
بندهٔ پیرست کیوان کز کمال محرمی - از پی پاس حرم بر بام ایوان شماست
عقل اول کز طفیلش می‌رسد لوح و قلم - پیش دانا واپسین طفل دبستان شماست
هرکه را کاریست بر دیوان خیرالحاکمین - نیک چون روی رجوع او به دیوان شماست
من مریض درد عصیانم که درمانم توئی - دردمند این چنین محتاج درمان شماست
صد شکایت دارم از گردون اما یکی - بر زبانم نیست چون چشمم به احسان شماست
گر درین دور فلک شهری گدای محتشم - محتشم را حشمت این بس کز گدایان شماست
دین من شاها به ذات توست ایمان داشتن
وین به دوران چنین کفر است پنهان داشتن

ای تو را جای دگر در عالم معنی مقام - درگهت را قبله‌ایم و روضه‌ات را کعبهٔ نام
پیکرت گنج نجف نورت در گردون شرف - مرغ روحت از شرف عنقای قاف احترام
ما برین در زایران کعبهٔ اصلیم و هست - حج اکبر زان ما آنست و بس اصل کلام
گر یکی مانع نباشد گویم این بیت‌الحرم - نیست در حرمت سر موئی کم از بیت‌الحرام
گر به قدر اجر بخشی دوستان را منزلت - باشد از تمکین سراسر عرصهٔ دارالسلام
ور ز اعدا منتقم باشی به مقداری که بود - ننهد از کف تا ابد جبار تیغ انتقام
اهل عصیان گر تو را روز جزا حامی کنند - قهر سبحانی کند تیغ جزا را در نیام
گر گشائی از شفاعت بر گنه‌کاران دری - بندد از رحمت خدا درهای دوزخ را تمام
خلق را گر یکسر ایمن خواهی از پیغام موت - وای بر پیک اجل گر کام بگشاید زکام
در جزای خصم اگر سرعت کنی نبود بعید - گر شود پیش از محل واقع قیامت را قیام
دین پناها پادشاها ملک دین را بیش ازین - می‌توانی داد در تایید حق نظم نظام
بس که صیاد زمان دام بلا گسترده است - یک زمان با اهل دل مرغ فراغت نیست رام
راست گویم هست از دست مخالف در عراق - بر بزرگان حسینی مذهب آسایش حرام
اهل کفر از آتش بغض عداوت پخته‌اند - از برای خفت اسلام صد سودای خام
داوری پیش تو می‌آرند زیشان اهل دین
یاوری کن مؤمنان رایا امیرالمؤمنین