فهرست کتاب


تفسیر نمونه، جلد1

آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان

قسمتی از تفاسیری که در نوشتن این تفسیر از آن استفاده شده و یا مورد نقد قرار گرفته است

1 ـ تفسیر مجمع البیان از مفسر معروف مرحوم طبرسی
2 ـ تفسیر تبیان از دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی
3 ـ تفسیر المیزان از علاّمه طباطبائی
4 ـ تفسیر صافی از ملاّمحسن فیض کاشانی
5 ـ تفسیر نور الثقلین از مرحوم عبد علی بن جمعة الحویزی
6 ـ تفسیر برهان از مرحوم سیّد هاشم بحرانی
7 ـ تفسیر روح المعانی از علاّمه شهاب الدین محمود آلوسی
8 ـ تفسیر المنار از محمّد رشید رضا(تقریرات درس تفسیر شیخ محمّد عبده)
9 ـ تفسیر فی ظلال القرآن از سیّد قطب
10 ـ تفسیر قرطبی از محمّد بن احمد الانصاری القرطبی
11 ـ اسباب النزول از واحدی (ابوالحسن علی بن منویه نیشابوری)
12 ـ تفسیر مراغی از احمد مصطفی مراغی
13 ـ تفسیر مفاتیح الغیب از فخر رازی
14 ـ تفسیر روح الجنان از ابو الفتوح رازی
15 ـ تفسیر کشّاف از زمخشری
16 ـ الدرّ المنثور از سیوطی

@@تفسیر نمونه، جلد1، صفحه 2@@@
سوره فاتحه الکتاب (حمد)
این سوره در مکه نازل شده و دارای هفت آیه است.

ویژگیهای سوره حمد

بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

این سوره در میان سوره های قرآن درخشش فوق العادهای دارد که از مزایای زیر سرچشمه می گیرد:

1- آهنگ این سوره

این سوره اساسا با سوره های دیگر قرآن از نظر لحن و آهنگ فرق روشنی دارد به خاطر اینکه سوره های دیگر همه بعنوان سخن خدا است، اما این سوره از زبان بندگان است، و به تعبیر دیگر در این سوره خداوند طرز مناجات و سخن گفتن با او را به بندگانش آموخته است .

آغاز این سوره با حمد و ستایش پروردگار شروع می شود .

و با ابراز ایمان به مبدء و معاد (خداشناسی و ایمان به رستاخیز) ادامه می یابد، و با تقاضاها و نیازهای بندگان پایان می گیرد.

انسان آگاه و بیدار دل، هنگامی که این سوره را می خواند، احساس می کند که بر بال و پر فرشتگان قرار گرفته و به آسمان صعود می کند و در عالم روحانیت و معنویت لحظه به لحظه به خدا نزدیکتر می شود .

این نکته بسیار جالب است که اسلام بر خلاف بسیاری از مذاهب ساختگی یا تحریف شده که میان ((خدا)) و ((خلق )) واسطه ها قائل می شوند به مردم دستور می دهد که بدون هیچ واسطه با خدایشان ارتباط برقرار کنند!.

این سوره تبلوری است از همین ارتباط نزدیک و بی واسطه خدا با انسان، و مخلوق با خالق، در اینجا تنها او را می بیند، با او سخن می گوید، پیام او را با گوش جان می شنود، حتی هیچ پیامبر مرسل و فرشته مقربی در این میان واسطه


@@تفسیر نمونه، جلد1، صفحه 3@@@

نیست و عجب اینکه این پیوند و ارتباط مستقیم خلق با خالق آغازگر قرآن مجید است .