فهرست کتاب


تفسیر نمونه، جلد1

آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان

ویژگیهای تفسیر نمونه

برای این که خوانندگان عزیز با بینش و آگاهی بیشتری این تفسیر را مطالعه کنند، مطالبی را که می توانند در این تفسیر بیابند و شاید گمشده آنها در میان آن باشد، به طور فشرده یادآور می شویم:
1 ـ از آنجا که قرآن کتاب زندگی و حیات است، در تفسیر آیات به جای پرداختن به مسائل ادبی و عرفانی و مانند آن، توجه خاصی به مسائل سازنده زندگی مادی و معنوی و به ویژه مسائل اجتماعی شده و به اندازه کافی روی مسائلی که تماس نزدیک با حیات فرد و اجتماع دارد تکیه گردیده است.
2 ـ به تناسب عناوینی که در آیات مطرح می شود، در ذیل هر آیه بحث فشرده و مستقلی درباره موضوعاتی مانند: ربا، بردگی، حقوق زن، فلسفه حج، اسرار تحریم قمار، شراب، گوشت خوک و ارکان و اهداف جهاد اسلامی و مانند آن آمده است تا خوانندگان در یک مطالعه اجمالی از مراجعه به کتاب های دیگر بی نیاز گردند.
3 ـ کوشش شده، ترجمه ذیل آیات، روان، سلیس، گویا و دقیق و در نوع خود جالب و رسا بوده باشد.
4 ـ به جای پرداختن به بحث های کم حاصل، توجه مخصوصی به ریشه لغات و شأن نزول آیات که هر دو در فهم دقیق معانی قرآن مؤثر هستند شده است.
5 ـ اشکالات، ایرادات و سؤالات مختلفی که گاهی در پیرامون اصول و فروع اسلام مطرح می گردد، به تناسب هر آیه طرح شده و پاسخ فشرده آن ذکر گردیده است، مانند: شبهه آکل و مأکول، معراج، تعدد زوجات، علت تفاوت ارث زن ومرد، تفاوت دیه زن و مرد، حروف مقطعه قرآن، نسخ احکام، جنگ ها و غزوات اسلامی، آزمایش های گوناگون الهی و ده ها مسأله دیگر به طوری که هنگام مطالعه آیات، علامت استفهامی در ذهن خواننده عزیز باقی نماند.
6 ـ از اصطلاحاتِ پیچیده علمی که نتیجه آن اختصاص کتاب به صنف خاصی است در متن کتاب دوری و به هنگام ضرورت در پاورقی آمده تا برای دانشمندان و صاحب نظران نیز مفید باشد.

قسمتی از تفاسیری که در نوشتن این تفسیر از آن استفاده شده و یا مورد نقد قرار گرفته است

1 ـ تفسیر مجمع البیان از مفسر معروف مرحوم طبرسی
2 ـ تفسیر تبیان از دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی
3 ـ تفسیر المیزان از علاّمه طباطبائی
4 ـ تفسیر صافی از ملاّمحسن فیض کاشانی
5 ـ تفسیر نور الثقلین از مرحوم عبد علی بن جمعة الحویزی
6 ـ تفسیر برهان از مرحوم سیّد هاشم بحرانی
7 ـ تفسیر روح المعانی از علاّمه شهاب الدین محمود آلوسی
8 ـ تفسیر المنار از محمّد رشید رضا(تقریرات درس تفسیر شیخ محمّد عبده)
9 ـ تفسیر فی ظلال القرآن از سیّد قطب
10 ـ تفسیر قرطبی از محمّد بن احمد الانصاری القرطبی
11 ـ اسباب النزول از واحدی (ابوالحسن علی بن منویه نیشابوری)
12 ـ تفسیر مراغی از احمد مصطفی مراغی
13 ـ تفسیر مفاتیح الغیب از فخر رازی
14 ـ تفسیر روح الجنان از ابو الفتوح رازی
15 ـ تفسیر کشّاف از زمخشری
16 ـ الدرّ المنثور از سیوطی

@@تفسیر نمونه، جلد1، صفحه 2@@@
سوره فاتحه الکتاب (حمد)
این سوره در مکه نازل شده و دارای هفت آیه است.

ویژگیهای سوره حمد

بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

این سوره در میان سوره های قرآن درخشش فوق العادهای دارد که از مزایای زیر سرچشمه می گیرد: