فهرست کتاب


دانش عصر فضا

آیت الله نوری همدانی‏

مقدمه

در حدود 25 سال پیش در فصل تابستان که حوزه مقدسه قم تعطیل بود، به این فکر افتادم که در این ایام تعطیلی بخشی از اوقات خود را در راه به دست آوردن آخرین اطلاعاتی که علم و دانش روز، درباره اجرام کیهانی و کرات آسمانی در اختیار انسانها گذاشته است، صرف کنم و نتیجه مطالعات خود را به صورت کتابی در آورم.
با توفیق خداوند متعال پس از تهیه منابعی که در پاورقی این کتاب نام آنها ذکر گردیده است به این کار مشغول شدم و البته در ضمن به آیات قرآن مجید و احادیث اهل بیت عصمت و طهارت - سلام الله علیهم - نیز مراجعه می کردم تا در کتابی که نشانگر آخرین اطلاعات علمی است، نتایج توحیدی نیز مورد نظر باشد و از این راه نیز گامهایی در راه معرفت ذات مقدس حق برداشته شود و این مطلب نیز روشن شود که دین مقدس اسلام نه تنها با علم هماهنگ، بلکه رهبر علم است، و علاوه بر اینکه به علم، جهت می دهد آن را به دنبال خود نیز می کشد.
این منظور - چنان که از مطالعه فصول این کتاب روشن می گردد - علمی شد. هم اکنون که این کتاب در آستانه تجدید طبع است، این نکته را هم بگویم که اعتراف می کنم کار مهمی انجام نداده ام بلکه یک گام از یک راه طولانی برداشته ام که تکمیل آن تنها از عهده افرادی کاملتر و نیرومندتر بر می آید.
امیدوارم اهل فضل و تحقیق این بنده را به اشتباهاتی که در ضمن مطالعه این کتاب برخورد خواهند کرد، واقف سازند.
در ضمن از برادران متعهد مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تشکر می کنم که در تجدید چاپ این کتاب بدین سبک شایسته و مطلوب که ملاحظه می شود زحمات فراوانی را متحمل گردیده اند.
زاده الله مجدا و توفیقا و جزاه الله خیرا
حوزه علمیه قم، حسین نوری
شوال 1416 مطابق با اسفند 1374

آسمان زیباترین زیباها

همه اقوام و ملل، شرقی و غربی از دیدن مناظر زیبا لذت می برند، چرا که حب جمال، یکی از تمایلات فطری انسانهاست.
جهان هستی علاوه بر اینکه دارای نظامی است، متقن و حکیمانه، زیباییهای فراوانی نیز دارد که نمونه ای از آن را در چهره خندان گلها، چمنزارها، قله بلند کوهها، امواج پرچین و شکن دریاها، پروبال پرندگان، خط و خال پروانگان می نگریم.

آسمان، زیباترین زیبایان

هر چند مناظر زیبا در عالم هستی فراوان است، اما هیچ منظره ای مانند آسمان، جذاب و دلپذیر نیست.
مرد حکیمی که قسمتی از آغاز عمر خود را در نابینایی به سر برده و بعد در سایه معالجه پزشکان بینا گردیده و چشم بر این جهان گشوده بود، چنین می گفت: پس از اینکه با چشم خود، همه مناظر این جهان را دیدم، این نکته برای من روشن شد که موجودات در عین حال که زیباییهای بسیاری دارند، هیچ یک از آنها جز آسمان به اندازه تعریف و توصیفشان زیبا نیستند.
از این همه، تنها فضای پرستاره آسمان در شب صاف به مراتب از آنچه در حال نابینایی برایم توصیف می کردند، عالی تر و زیباتر است.