فهرست کتاب


پرسش های مهم پاسخ های کوتاه

حاج شیخ محسن قرائتی

سخن ناشر.

از ویژگی های مباحث حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در برنامه تلویزیونی درسهایی از قرآن ، استفاده از تمثیل و تشبیه است که در تفهیم مطلب برای عموم مردم بسیار موثر بوده است.
در این جزوه، سعی شده از میان انبوه تمثیلات و تشبیهات ایشان، یکصد مورد آن انتخاب و در قالب پرسش و پاسخ ارائه گردد.
امید آنکه این امر ادامه یافته و به مرور در قالب جزوات بعدی در اختیار علاقمندان قرار گیرد.
مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن

سوال: چرا خداوند دست به آفرینش زده و این همه موجود و از جمله انسان را آفریده است؟

پاسخ : اگر دانشمند خوش بیانی سخن گفت، نباید پرسید چرا سخن گفتی؟! زیرا علم و بیان او اقتضا می کند که یافته های علمی خود را ارائه دهد. اما اگر این دانشمند با آن همه کمالات ساکت شد و یافته های خود را کتمان کرد، زیرا سوال می رود که چرا نگفتی؟
خداوند قادر حکیم مهربان که می تواند از خاک، گندم واز گندم، نطفه انسان کاملی را بیافریند، اگر نمی آفرید جای سوال بود که چرا قدرت خود را به کار نگرفتی و چیزی نیافریدی؟

سوال: نقش ایمان به خدا در زندگی انسان چیست؟

پاسخ : شما اگر وارد منزلی شدید که می دانید این خانه نه صاحبی و نه حسابی،نه دوربینی در کار است و نه کنترلی، هیچ دلیلی برای نظم و دقت و انضباط در کارهای شما نیست. در خانه رها، ما هم رها هستیم و هرچه ریخت و پاش نکنیم و نفس خود را کنترل کنیم ضرر کرده ایم، ولی اگر بدانیم که این خانه صاحب و حسابی دارد و تمام رفتار ما زیر نظر اوست، به گونه ای دیگر زندگی خواهیم کرد. اگر ایمان بیاوریم که این هستی، صاحبی دارد به نام خدای حکیم حسابی در کار است به نام معاد و برای تمام افکار و رفتار و گفتار ما پاداش یا کیفری هست، ما نیز حساب کار خود را می کنیم و خواسته های نفس سرکش خود را مهار می کنیم. کارهایی را که صاحب خانه نمی پسندد، انجام نمی دهیم، زیرا می دانیم به حساب تمام کارهای خیر یا شر ما رسیدگی می شود و خداوند در کمین ماست.