فهرست کتاب


تفسیر نمونه، جلد27

آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان

سوره بلد

مقدمه

این سوره در مکه نازل شده و دارای بیست آیه است

@@تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 3@@@

سوره بلد این سوره در مکه نازل شده و دارای بیست آیه است

@@تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 4@@@

محتوی و فضیلت سوره بلد

این سوره در عین کوتاهی حقایق بزرگی را در بردارد .

1 - در قسمت اول این سوره بعد از ذکر سوگندهای پرمعنائی اشاره به این حقیقت شده که زندگی انسان در عالم دنیا همواره تواءم با مشکلات و رنج است، تا از یکسو خود را برای رفتن به جنگ مشکلات آماده سازد، و از سوی دیگر انتظار آرامش و آسودگی مطلق را در این جهان از سر بیرون کند، آرامش مطلق تنها در زندگی آخرت امکانپذیر است و بس .

2 - در بخش دیگری از این سوره قسمتی از مهمترین نعمتهای الهی را بر انسان می شمرد، و سپس به ناسپاسی او در مقابل این نعمتها اشاره می کند .

3 - در آخرین بخش این سوره مردم را به دو گروه : ((اصحاب المیمنة)) و ((اصحاب المشئمة)) تقسیم کرده، و گوشهای از صفات اعمال گروه اول (مؤمنان صالح) و سپس سرنوشت آنها را بیان می کند، و بعد به نقطه مقابل آنها یعنی کافران و مجرمان و سرنوشت آنها می پردازد .

تعبیر آیات سوره بسیار قاطع و کوبنده، جمله بندیها کوتاه و پرطنین، و الفاظ بسیار مؤثر و گویا است، و شکل آیات و محتوا نشان می دهد که این سوره از سوره های مکی است .

در فضیلت تلاوت این سوره از پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) نقل شده که فرمود : من قراءها اعطاه الله الامن من غضبه یوم القیامة : کسی که سوره بلد را بخواند خداوند او را از خشم خود در قیامت در امان می دارد .**(مجمع البیان) جلد 10 صفحه 490***

@@تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 5@@@

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) می خوانیم : کسی که در نماز واجب سوره ((لا اقسم بهذا البلد)) را بخواند، در دنیا از صالحان شناخته خواهد شد، و در آخرت از کسانی شناخته می شود که در درگاه خداوند مقام و منزلتی دارد، و از دوستان پیامبران و شهدا و صالحین خواهد بود .**(ثواب الاعمال) طبق نقل (نورالثقلین) جلد 5 صفحه 578***

@@تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 6@@@

ََآیه 1 - 7