فهرست کتاب


تفسیر نمونه، جلد13

آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان

سوره مریم

مقدمه

این سوره در مکه نازل شده و 98 آیه است
@@تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 3@@@

محتوای سوره

این سوره از نظر محتوا دارای چندین بخش مهم است :

1 - مهمترین بخش این سوره را قسمتی از سرگذشت زکریا و مریم و حضرت مسیح (علیه السلام ) و یحیی و ابراهیم قهرمان توحید و فرزندش اسماعیل و ادریس و بعضی دیگر از پیامبران بزرگ الهی، تشکیل می دهد که دارای نکات تربیتی خاصی است .

2 - قسمت دیگری از این سوره که بعد از بخش نخست مهمترین بخش ‍ را تشکیل می دهد مسائل مربوط به قیامت و چگونگی رستاخیز و سرنوشت مجرمان و پاداش پرهیزکاران و مانند آنست .

3 - بخش دیگر مواعظ و نصائحی است که در واقع مکمل بخشهای گذشته می باشد.

4 - بالاخره آخرین بخش، اشارات مربوط به قرآن و نفی فرزند از خداوند و مساله شفاعت است که مجموعا برنامه تربیتی مؤثری را برای سوق نفوس انسانی به ایمان و پاکی و تقوا تشکیل می دهد.