فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره انبیا آیه 80

(80) وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّکُمْ لِتُحْصِنَکُم مِّن بَأْسِکُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَکِرُونَ
و به او (داود) فن زره سازی برای شما را آموختیم تا شمارا از (خطرات) جنگتان حفظ کند، پس آیا شما شکرگزار هستید؟!

سوره انبیا آیه 81

(81) وَلِسُلَیْمَنَ الرِّیحَ عَاصِفَةً تَجْرِی بِأَمْرِهِ إِلَی الْأَرْضِ الَّتِی بَرَکْنَا فِیهَا وَکُنَّا بِکُلِّ شَیْ ءٍ عَلِمِینَ
و برای سلیمان، تند باد را (رام نمودیم) که به فرمان او به سوی سرزمینی که در آن برکت قرار دادیم حرکت می کرد و ما به هر چیزی آگاهیم.
نکته ها:
اگر چه در این آیه، تند بادی مطرح است که در سرزمین مبارک، (شامات) می وزیده، ولی چنانکه از آیه 36 سوره ی ص، بدست می آید، حضرت سلیمان بر بادهای آرام، در سایر مناطق نیز قدرت تصرّف و فرماندهی داشته است. «سخّرنا له الریح تجری بامره رخاءً حیث اصاب» ما باد را در اختیار سلیمان قرار دادیم تا نرم و آهسته، هر کجا که می خواهد برود.
در اینکه حضرت سلیمان چه مسافتی را در چه زمانی با باد طی می کرده است، در آیه 12 سوره ی سبأ می خوانیم: «و لسلیمان الریح غدوّها شهر و رواحها شهر» و برای سلیمان بود (حرکت با) باد در صبحگاهان (باندازه مسافت) یک ماه و در غروب (نیز به مقدار سفر در) یک ماه.

پیام ها:
1- اختراعات، الهاماتی الهی است. (علمناه)
2- حضرت داود مبتکر صنعت زره سازی است. (علمناه صنعة لبوس)
3- انبیا نیز اهل کار و فن و حرفه بوده اند. (صنعة لبوس)
4- انبیا مردم را از راههای طبیعی و عادّی بشری حفظ می کرده اند. (صنعة لبوس)
5 - صنعت باید در خدمت به مردم باشد، نه در سلطه ی مستکبرین وافراد خاص. (لتحصنکم)
6- تدارک مقدّمات امور دفاعی امری لازم و ضروری است. (لتحصنکم)
7- نعمت امنیّت سزاوار شکرگزاری است. (لتحصنکم ... شاکرون) (امنیّت در سایه صنعت است.) (صنعة لبوس لتحصنکم)
8 - همه (از مبتکر و مردم) باید برای بهره مندی از اختراعات و صنایع از خداوند، تشکّر کنند. (شاکرون)
9- اولیای خداوند می توانند با اذن الهی در طبیعت تصرف نمایند. (تجری بامره)
10- بادها نیز شعور دارند و فرمان خداوند و اولیای او را درک و اجرا می کنند. (تجری بامره)

سوره انبیا آیه 82

(82) وَمِنَ الشَّیَطِینِ مَن یَغُوصُونَ لَهُ وَیَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِکَ وَکُنَّا لَهُمْ حَفِظِینَ
و گروهی از شیطان ها برای او (سلیمان) غوّاصی می کردند و کارهای غیر از این را (نیز) انجام می دادند و ما مراقب آنان بودیم، (تا از فرمان او تجاوز و سرکشی نکنند).
نکته ها:
شیاطین از جنس جنّ، و موجوداتی دارای شعور وتکلیف هستند که حضرت سلیمان علاوه بر انسان ها، بر بعضی از آنان نیز حکومت داشت. (وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس)**نمل، 17.***
غوّاصی، از جمله فعالیّت جن ها برای سلیمان بود. (یغوصون له) ولی هنر جن ها تنها به غوّاصی خلاصه نمی شود. (یعملون عملاً دون ذلک) در آیات دیگر به بعضی از کارهای آنان اشاره شده است. (یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات)**سبأ، 11.*** آنها برای او هرچه را که می خواست از محرابها ومعابد عالی وزیبا و وسایل مختلف زندگی مثل دیگ وسینی های بزرگ می ساختند.
پیام ها:
1- هنر و حرفه در میان جنّیان نیز هست. (من الشیاطین ...)
2- جنّ می تواند در خدمت بشر باشد. (یغوصون له)
3- اگر کنترل و حفاظت نباشد، حتّی در حکومت بی نظیر سلیمان هم فساد راه پیدا می کند. (کنّا لهم حافظین)