فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره انبیا آیه 74

(74) وَلُوطاً ءَاتَیْنَهُ حُکْماً وَعِلْماً وَنَجَّیْنَهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِی کَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَئِثَ إِنَّهُمْ کَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِینَ
و به لوط، حکمت و دانش عطا کردیم و او را از قریه ای که کارهای زشت انجام می دادند رهانیدیم، براستی آنان مردمی بد و منحرف بودند.

سوره انبیا آیه 75

(75) وَأَدْخَلْنَهُ فِی رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ الْصَّلِحِینَ
و او را در رحمت خویش وارد نمودیم، همانا او از شایستگان بود.

نکته ها:
در زمان حضرت ابراهیم، لوط پیامبر بود وامامت ورهبری از ابراهیم بود. شاید به همین دلیل در آیه ی قبل درباره اسحاق و یعقوب خواندیم: «جعلناهم ائمه» و در این آیه نام لوط جداگانه برده شد و کلمه ائمة شامل او نیست، زیرا امام ابراهیم بود.
دراین آیه، خداوند به چهار نعمت مهمی که به حضرت لوط داده شده، اشاره می فرماید که عبارتند از: حکم، علم، نجات و دخول در رحمت.
شاید مراد از «حکم» در این آیه، مقام نبوت باشد، چنانکه درباره ی حضرت یحیی نیز به همین معنا آمده است، «و آتیناه الحکم صبّیاً»**مریم، 12.***
نجات دادن خداوند با تلاش خود انسان ها منافاتی ندارد، چنانکه نجات حضرت لوط با فرمان و هدایت الهی و با خواست و تلاش خودش صورت پذیرفت. «فاسر باهلک بقطع من اللیل»**هود، 83.***
مراد از «فاسقین» در اینجا، کفّار است، نظیر آیه ی: «افمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً»**سجده، 18.***
پیام ها:
1- خداوند، اولیای خودش را نجات می دهد. (نجّیناه)
2- در منطقه گناه خیز نمانید. (نجّیناه)
3- گاهی انجام یک گناه، سبب ارتکاب گناهان دیگری می شود. (الخبائث)
4- بدتر از گناه، اصرار بر گناه واستمرار آن است. (کانت تعمل الخبائث)
5 - استمرار در گناه، ثمره ی کفر و سبب بد عاقبتی است. (تعمل الخبائث، انهم کانوا قوم سوء فاسقین)
6- محیط و جامعه، جبر آفرین نیست. (کانوا قوم سوء فاسقین، و ادخلناه فی رحمتنا)
7- اگر ما صالح باشیم، خداوند ما را از رحمت خویش سرشار می سازد. (ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین)

سوره انبیا آیه 76

(76) وَنُوحاً إِذْ نَادَی مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّیْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْکَرْبِ الْعَظِیمِ
و (بیاد آور ماجرای) نوح را از پیش (از ابراهیم و لوط) آن زمان که (پروردگار خویش را) ندا کرد، پس (خواسته ی) او را اجابت کردیم، پس او و خاندانش را از (آن اندوه و) بلای بزرگ، نجات بخشیدیم.