فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره انبیا آیه 67

(67) أُفٍّ لَّکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
اُف بر شما و بر هر چه که غیر از خدا پرستش می کنید، آیا نمی اندیشید؟!

سوره انبیا آیه 68

(68) قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَتَکُمْ إِن کُنتُمْ فَعِلِینَ
(امّا مشرکان لجوج و متعصّب) گفتند: اگر می خواهید کاری انجام دهید! او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید.

سوره انبیا آیه 69

(69) قُلْنَا یَنَارُ کُونِی بَرْداً وَسَلَماً عَلَی إِبْرَهِیمَ
(و سرانجام آتشی فراهم آورده و ابراهیم را به درون آن انداختند، امّا ما) گفتیم: ای آتش ! بر ابراهیم سرد و سلامت باش.