فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره انبیا آیه 58

(58) فَجَعَلَهُمْ جُذَذاً إِلَّا کَبِیراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَیْهِ یَرْجِعُونَ
پس (سرانجام، ابراهیم در یک فرصت مناسب) همه آنها، جز بزرگشان را کاملاً خرد کرد تا شاید آنها به سراغ آن بیایند (و وجدان های خفته ی آنها بیدار شود).

سوره انبیا آیه 59

(59) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَذَا بَِالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّلِمِینَ
گفتند: چه کسی با خدایان ما این چنین کرده؟ قطعاً او از ستمکاران است.

سوره انبیا آیه 60

(60) قَالُواْ سَمِعْنَا فَتیً یَذْکُرُهُمْ یُقَالُ لَهُ إِبْرَهِیمُ
گفتند: شنیده ایم جوانی که به او ابراهیم می گویند، آن (بت)ها را (به بدی) یاد می کرد.

نکته ها:
حضرت ابراهیم علیه السلام روزی که همه ی مردم از شهر بیرون می رفتند، با آنها نیز همراه شد، امّا در میانه راه با عنوان کردن عذری به شهر بازگشت و با فرصت مناسب بدست آمده، هدف خویش را عملی ساخت.
کلمه «جذاذ» بمعنای قطعه قطعه شدن است.
اگر چه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز در روز فتح مکّه حدود 360 بت را شکست، امّا این کار به اتّفاق همراهان و لشکریان ایشان بود، ولی حضرت ابراهیم علیه السلام به تنهایی و یک تنه آن همه بت را خرد کرد.
شاید اگر حضرت ابراهیم بت بزرگ را هم می شکست، با جریحه دار کردن کامل احساسات آنان، نه تنها به مقصود خود دست نمی یافت، بلکه نتیجه معکوس می گرفت و زمینه تفکّر بکلّی از میان می رفت. (الاً کبیراً لهم)
پیام ها:
1- بت شکنی، از جمله وظایف اصلی پیامبران الهی است. (فجعلهم جذاذا)
2- اگر استدلال و موعظه فایده ای نبخشد، نوبت به برخورد انقلابی می رسد. (فجعلهم جذاذا)
3- قدرت جسمانی و جسارت، یک ارزش، و ناتوانی و زبونی یک نقیصه است. (فجعلهم جذاذا)
4- برای بیدار کردن افکار عمومی و محو شرک، تلف کردنِ برخی اشیا و اموال لازم است. (بت های زمان ابراهیم و گوساله سامری دارای قیمت و ارزشی بودند). (فجعلهم جذاذاً)
5 - بت از احترام ومالکیّت ساقط است وشکستن آن جایز است. (فجعلهم جذاذاً)
6- بت های بزرگ، در دید بت پرستان بزرگ است نه در نزد موحّدان. (کبیراً لهم)
7- شکستن بت ها مقدّمه رهایی فکر از جمود و فراهم آمدن زمینه ی سؤال و جواب است. (لعلهم الیه یرجعون)
8 - عقیده ی انحرافی، انسان را دچار قضاوت انحرافی می کند. (انه لمن الظالمین)
(گاهی انسان چنان سقوط می کند که بالاترین ظلم (شرک) را حقّ، و روشن ترین حقایق (توحید) را ظلم می پندارد)
9- کفّار، ابتدا حضرت ابراهیم علیه السلام را ظالم معرفی کردند تا بتوانند براحتی او را محاکمه کنند. (انه لمن الظالمین)
10- فریاد مبارزه و ظلم ستیزی ابراهیم علیه السلام به همه جا رسیده بود. (سمعنا)
11- جوانان هم می توانند در راه حقّ، موج آفرینی کنند. (فتیً)
12- حضرت ابراهیم علیه السلام قبل از عملیات تخریب، با تبلیغات خود زمینه انقلاب علیه بت ها را فراهم آورده بود. (یذکرهم)