فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره انبیا آیه 52

(52) إِذْ قَالَ لِأَبِیهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی أَنتُمْ لَهَا عَکِفُونَ
آن زمان که به پدرش (عمویش) و قومش گفت: چیست این (صورت ها و) مجمسه های بی روحی که شما همواره آنها را پرستش می کنید؟

سوره انبیا آیه 53

(53) قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِینَ
(آنان در پاسخ) گفتند: ما پدرانمان را بر پرستش آنها یافته ایم!

سوره انبیا آیه 54

(54) قَالَ لَقَدْ کُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُکُمْ فِی ضَلَلٍ مُّبِینٍ
(ابراهیم) گفت: به تحقیق که شما و پدرانتان در گمراهی آشکار بوده و هستید!
نکته ها:
در آیات گذشته، سخن پیرامون تورات و قرآن بود، امّا در این آیه خداوند می فرماید: فرستادن پیامبران و کتب آسمانی، مسئله جدیدی نیست و ما پیش از اینها نیز در زمان ابراهیم علیه السلام برنامه ی دعوت منحرفان را داشتیم.
با نگاهی به تاریخچه بت پرستی، بدست می آید که ساختن مجسّمه در ابتدا، جنبه یادبود بزرگان را داشته که تدریجاً حالت قداست به خود گرفته و به صورت پرستش آنها درآمده است.**تفسیر نمونه.***
کلمه ی «تماثیل» جمع «تمثال» به معنای مجسّمه های بی روح است.
پیام ها:
1- انبیا پیش از مبعوث شدن، مورد توجّه خداوند هستند. (من قبل وکنّا به عالمین)
2- رشد واقعی آن است که انسان را به یکتاپرستی برساند. (رشده... اذ قال لابیه...)
3- حضرت ابراهیم خود آمادگی پذیرش رشد را داشت. (رشده) و نفرمود: «رشداً». (استعدادها وظرفیت های وجودی انسان ها برای رشد متفاوت است)
4- در نهی از منکر، شرط سنّی وجود ندارد. (قال لابیه)
5 - نهی از منکر را از نزدیکان خود شروع کنیم. (قال لابیه)
6- در نهی از منکر، تعداد ملاک نیست، گاه می بایست یک نفر در مقابل یک گروه قرار گیرد. (قال لابیه و قومه)
7- در نهی از منکر، ابتدا به نهی از بزرگ ترین منکرات بپردازیم. (قال ما هذه التماثیل)
8 - یکی از شیوه های موفّق در نهی از منکر، مخاطب قرار دادن وجدان هاست. (ما هذه التماثیل)
9- باطل ها و منکرات را تحقیر کنیم. (ما هذه التماثیل)
10- در نهی از منکر، مردم را از شخصیّت و کرامت انسانی شان آگاه سازیم. (انتم لها عاکفون) و نفرمود (تعکفونها)
11- جلوه رشد در مبارزه با خرافات و ترک آن است. (رشده اذقال ...)
12- پدران، زمینه ساز انحرافات نسل خود هستند. (وجدنا آباءنا)
13- رفتار نیاکان در تربیت فرزندان مؤثر است، هرچند برآن سفارش هم نکنند. (وجدنا آباءنا)
14- تقلید کورکورانه، مذموم و ممنوع است. (انتم و آباءکم)
15- در نهی از منکر، خجالت کشیدن، کنایه گویی و رودربایستی، جایگاهی ندارد. (انتم و آباءکم فی ضلال مبین)
16- نه قدمت و نه کثرت، هیچکدام دلیلی بر حقّانیت نیست. (انتم و آباءکم فی ضلال مبین)
17- در عقائد باید تکیه گاه استدلال باشد نه راه نیاکان. (وجدنا آباءنا... آباءکم فی ضلال مبین)
18- تعصّب کور بر رفتار نیاکان، ممنوع است. (وجدنا آباءنا)
19- گمراهی، درجاتی دارد. (ضلال مبین)