فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره انبیا آیه 50

(50) وَهَذَا ذِکْرٌ مُّبَارَکٌ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنکِرُونَ
و این (قرآن)، مبارک ذکری است که ما آن را (برای شما) نازل کردیم، آیا شما آن را انکار می کنید؟!
نکته ها:
در مبارک بودن قرآن همین بس که توانسته است در مدّت کوتاهی، انسان های بسیاری را از شرک به توحید، از تفرقه به وحدت، از جهل به علم، از توحش به تمدن، از اسارت به امارت، از آلودگی به نظافت، از فقر به غنا، از رکود به حرکت، از خرافات به حقایق، از ذلت به عزّت، از پیروی طاغوت به اطاعت معصوم، از غفلت به هوشیاری، از تزلزل به ثبات، از کفر به ایمان و در یک کلمه، از ظلمات به نور برساند.
در آیه قبل برای تورات تنها کلمه «ذکر» بکار رفت، ولی در این آیه قرآن را «ذکرٌ مبارکٌ» می داند، البتّه صفت فرقان ونور در آیات دیگر برای قرآن نیز آمده است.
پیام ها:
1- قرآن، کتابی است که تذکّراتش می تواند میلیونها دل را در عصرها و نسل های مختلف، به خود جذب کند. (ذکر مبارک)
2- برکت قرآن، قابل انکار نیست. (أفانتم له منکرون)

سوره انبیا آیه 51

(51) وَلَقَدْ ءَاتَیْنَآ إِبْرَهِیمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَکُنَّا بِهِ عَلِمِینَ
و همانا ما پیش از این، ابراهیم را به رشد و کمال خود رساندیم، و (البتّه) ما به (شایستگی های) او آگاه بودیم.

سوره انبیا آیه 52

(52) إِذْ قَالَ لِأَبِیهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِی أَنتُمْ لَهَا عَکِفُونَ
آن زمان که به پدرش (عمویش) و قومش گفت: چیست این (صورت ها و) مجمسه های بی روحی که شما همواره آنها را پرستش می کنید؟