فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره انبیا آیه 13

(13) لَا تَرْکُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَی مَآ أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَمَسَکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْئَلُونَ
(امّا خطاب رسید که) فرار نکنید! و به خانه هایتان و آنچه در آن کامیاب بودید باز گردید، شاید مورد سؤال قرار گیرید.

سوره انبیا آیه 14

(14) قَالُواْ یَوَیْلَنَآ إِنَّا کُنَّا ظَلِمِینَ
(و چون عذاب ما را جدّی دیدند) گفتند: «ای وای بر ما! همانا ما ستمکار بودیم».

سوره انبیا آیه 15

(15) فَمَا زَالَت تِّلْکَ دَعْوَیهُمْ حَتَّی جَعَلْنَهُمْ حَصِیداً خَمِدِینَ
وپیوسته، این سخن آنان بود تا ما آنها را درو کرده وخاموش و بی حرکت ساختیم.
نکته ها:
کلمه ی «حَصید» به معنای محصود یعنی درو شده است. کلمه «خامد» به معنای خاموش شدن است.
در اینکه مراد از «مورد سؤال قرار گیرید» چیست؟ ممکن است این باشد که خودتان از یکدیگر، یا فقرا از شما، یا تاریخ آینده از شما سؤال کند. واللَّه العالم.
پیام ها:
1- عذابی که بر جوامع ستمگر نازل می شود تدریجی است. (فلَمّا اَحَسّوا) (احساس در مورد دیدن آثار قهر است که به تدریج پیدا می شود).
2- هیچ کس را در مقابل قهر خداوند، تاب مقاومت نیست. (یرکضون) (مغرورها نیز بهنگام خطر، صحنه را خالی کرده و می گریزند.)
3- از قهر الهی نمی توان فرار کرد. (لا ترکضوا)
4- کامیابی می تواند زمینه ساز ظلم وطغیان باشد. (ما اترفتم فیه)
5 - باید مجازات را در محل وقوع جرم اجرا کرد، شاید مورد سؤال واقع شوند. (لعلکم تسئلون)
6- ستمگران سرانجام مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. (تسئلون)
7- پایان ظلم، پشیمانی است. (یا ویلنا)
8 - عاقبت، وجدان های خفته، بیدار و منکران حقیقت، بر آن اقرار خواهند کرد. (انّا کنا ظالمین)
9- به هنگام نزول بلا، ناله ها از اثر می افتد. (فما زالت تلک دعوئهم ...)
10- کفر و ظلم، سرنوشتی همچون گیاهان درو شده وبی جان برای انسان به ارمغان می آورد. (حصیداً خامدین)
11- جا و جنجال های تبلیغاتی، ستایش ها و تملّق ها، و تهدیدها و ارعاب ها در محضر الهی محکوم به خاموشی است. (خامدین)
12- ظلم مستمر، عذاب الهی را در پی دارد. (انّا کنا ظالمین... حصیداً خامدین)