فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره انبیا آیه 3

(3) لَاهِیَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَی الَّذِینَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ
در حالی که دلهای آنان (از حقّ، غافل و به چیز دیگری) سرگرم است و کسانی که (کافر شدند و به خود) ستم کردند، مخفیانه نجوی می کنند که آیا این (مرد) جز بشری مثل شماست؟ آیا با اینکه می بینید به سوی سحر می روید؟!
پیام ها:
1- سرگرمی به مسائل بی ارزش انسان را از توجّه به مسائل اصلی مثل حساب و قیامت غافل می کند. (و هم فی غفلة... لاهیة قلوبهم)
2- افراد منحرف، انحراف خود را توجیه می کنند. (بشر مثلکم افتأتون السحر)
3- تا دل از خدا غافل نشود، انسان، آیات الهی را به بازی نمی گیرد. (یلعبون - لاهیة قلوبهم)
4- مخالفان انبیا، در پنهان توطئه می کنند ومعجزات را سحر وجادو می شمرند. (و اسروا النجوی - افتأتون السحر)
5 - کفّار با پوشاندن حقایق، نسبت به خود و دیگران ظلم می کنند. (ظلموا)
6- تهمت ستمگران به انبیا نشانه آن است که مکتب انبیا ظلم ستیز است. (الذین ظلموا... هل هذا الابشرٌ)
7- زندگی انبیا در میان مردم وبسیار ساده و عادّی بود. (بشر مثلکم)

سوره انبیا آیه 4

(4) قَالَ رَبِّی یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ
(پیامبر) گفت: پروردگار من، هر سخنی که در آسمان و زمین باشد می داند. او شنوای داناست.
پیام ها:
1- پیامبران در مقابل توطئه ها و تهمت ها، به خداوند توکّل می کنند. (قال ربی یعلم القول)
2- هر چند دشمنان، در توطئه، نجوا و مخفی کاری می کنند (و اسرّوا النجوی)، امّا خداوند همه چیز را می داند و پنهان و آشکار، برای او یکی است. (یعلم القول فی السماء والارض)
3- توجّه به علم خداوند، سبب کنار گذاشتن توطئه ها و نجوی ها است. (و اسرّوا النجوی ... ربّی یعلم ...)

سوره انبیا آیه 5

(5) بَلْ قَالُواْ أَضْغَثُ أَحْلَمٍ بَلِ افْتَرَیهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْیَأْتِنَا بَِایَةٍ کَمَآ أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ
(کفّار) گفتند: (آنچه محمّد آورده، وحی نیست) بلکه خواب های آشفته است، بلکه آنها را به دروغ به خدا نسبت داده، بلکه او یک شاعر است، پس (اگر راست می گوید) باید همان گونه که (پیامبران) پیشین (با معجزه) فرستاده شده بودند، او برای ما معجزه ای بیاورد.

نکته ها:
کلمه «اضغاث» جمع «ضِغث» به معنای دسته و مجموعه و «احلام» جمع «حُلم» به معنای خواب است. «اضغاث احلام» به معنای مجموعه خواب های پراکنده است.
کفّار از پیامبر اسلام معجزاتی همچون معجزات موسی و عیسی می خواستند، ولی هدفشان بهانه جویی بود. زیرا انتخاب نوع معجزه وابسته به حکمت الهی است نه هوسهای مردم.
پیام ها:
1- تناقض گویی کفّار نشانه ی بی منطقی آنان است. (بل... بل... بل...)
2- دشمن به وارد کردن یک تهمت قانع نمی شود. (بل... بل... بل...) (او از همه راهها ضربه می زند (اسرّوا النجوی ... هل هذا الا بشر... بل هو شاعر) و تهاجم تبلیغاتی و اتهامات پی در پی، از شیوه های اصلی کار دشمن است.)
3- دشمن با همه ی تهمت هایی که می زند، امّا از درون دچار تردید است.**تفسیر المیزان.*** (بل... بل... بل... فلیأتنا بایه)
4- مشرکین هم می دانند که لازمه ی نبوت، آوردن معجزه است. (فلیأتنا)
5 - مردم، خواهان معجزه ی حسی هستند. (فلیأتنا بآیة)