فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 114

(114) فَتَعَلَی اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن یُقْضَی إِلَیْکَ وَحْیُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِی عِلْماً
پس (بدان که) بلند مرتبه است خدای فرمانروای بر حقّ، و تو (ای پیامبر!) بر خواندن قرآن پیش از آنکه وحی آن بر تو پایان یابد شتاب مکن و بگو: پروردگارا! علم مرا زیاد کن.
نکته ها:
از عبارت «لاتعجل بالقرآن»**نظیر این عبارت در سوره قیامت، آیه 18 نیز آمده است. (لاتحرّک به لسانک لتعجل به)*** به دست می آید که پیامبراکرم صلی الله علیه و آله مجموعه آیات قرآن را می دانسته و آن را پیش خوانی می کرده است واین خود دلیل روشنی است بر آنکه قرآن مجید دو بار بر پیامبر نازل شده است، یکبار به صورت دفعی و بار دیگر به شکل تدریجی و آنچه را پیامبر در نزول دفعی در شب قدر دریافت کرده بوده، در هنگام نزول تدریجی، قبل از وحی می خوانده است.**تفسیر المیزان.***
میان شتابزدگی و عجله از یک طرف و سرعت و سبقت که در قرآن با عباراتِ (سارعوا)**آل عمران، 133.***، (سابقوا)**حدید، 21.*** مورد ستایش و دستور قرار گرفته از طرف دیگر، تفاوت و اختلاف اساسی وجود دارد. حُسن سرعت و سبقت در جایی است که تمام مسائل محاسبه و تنظیم شده باشد، لذا نباید فرصت و وقت را از دست داد، ولی شتابزدگی و عجله در جایی است که هنوز موعد انجام نرسیده و یا نیاز به تکمیل و بررسی است، از این روی می بایست درنگ کرد.
سرچشمه ی عجله و شتاب، گاه امور منفی چون کم صبری، غرور و اظهار وجود است که البتّه این صفات، مذموم، و از ذات مقدّس نبوی به دور است، و گاهی به خاطر شدّت عشق و علاقه به دریافت مطلب و دلسوزی برای حفظ چیزی است، که در این صورت امر نیکویی به شمار می رود و تعجیل پیامبر صلی الله علیه و آله در وحی از این جهت بوده است، یعنی دریافت عاشقانه، و هیجان و نگرانی برای حفظ وحی.
خداوند، حضرت موسی علیه السلام را برای آموزش در اختیار حضرت خضر گذاشت، لذا موسی علیه السلام از او کسب اجازه کرد که (هل اتّبعک علی ان تعلّمن ممّا علّمت رشدا)**کهف، 66.*** آیا اجازه می دهی که من همراه و پیرو تو باشم تا از آنچه آموخته ای به من نیز بیاموزی؟ امّا تعلیم و آموزش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را ذات مقدّس الهی بر عهده گرفت و به او فرمود: (قل ربّ زدنی علما) بگو: پروردگارا! علم مرا زیاد کن.
اوّلین معلّم، خداوند علاّم و علیم است، (علّم آدم الاسماء)**بقره، 31.***، (الرحمن، علّم القرآن، علّمه البیان)**الرحمن، 1 - 3.*** پس علم را از او بخواهیم. (ربّ زدنی علماً)
در حدیث آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: اگر روزی بر من بگذرد و در آن بر علم من افزوده نشود، آن روز برای من مبارک نیست.**تفسیر نورالثقلین.***

پیام ها:
1- آفرینش بی هدف و انسان رها نیست، زیرا بیهودگی وبی هدفی در شأن خدا نیست. (فتعالی اللّه)
2- ذات مقدّس الهی را از هر فکر و اندیشه ای برتر و افعال او را از هر امر باطل، پاک ومنزّه بدانیم. (فتعالی اللّه)
3- حکومت حکیمانه، حقیقی، مطلق ومنحصربه فرد، از آنِ خداست. (الملک الحق)
4- پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله عاشقانه طالب شنیدن و گرفتن وحی بود. (لاتعجل بالقرآن)
5 - فراگیری هر چیزی به تناسب خود آدابی دارد. (لا تعجل بالقرآن)
6- نهی ها وعتاب های قرآن نسبت به پیامبر، نشانه ی صداقت پیامبر است وگرنه کسی خود را مورد نهی وعتاب قرار نمی دهد. (لاتعجل بالقرآن)
7- در بیان قوانین الهی، باید به شرایط زمانی توجّه کرد. (لاتعجل... قبل ان یقضی)
8 - علم را از عالم حقیقی طلب کنیم. (ربّ زدنی علما)
9- برای علم و دانش نهایتی نیست و فارغ التحصیل معنا ندارد. (زدنی علما)
10- علم حقیقی، قرآن مجید است. (لا تعجل بالقرآن - و قل ربّ زدنی علما)
11- اگر کسی را از چیزی نهی می کنیم، در مقابل، راه صحیح و حقّ را هم به او نشان دهیم. (لا تعجل - قل ربّ زدنی علما)
12- افزون طلبی در کمالات ارزش است. (ربّ زدنی علما)
13- علم، وسیله ی رشد انسان هاست. (ربّ زدنی علما)
14- علمی دارای ارزش و اعتبار است که همراه با فراگیری آن، ظرفیّت انسان نیز زیاد شود و رشد کند. (زدنی علما)، نه، «زد علمی»
15- اگر چه خداوند می تواند بدون دعا هم لطف کند، ولی از پیامبرش می خواهد که دعا نماید. (قل ربّ زدنی علما)
16- در دعا از کلمه ربّ و ربوبیّت خدا استمداد کنیم. (ربّ زدنی علما)
17- جز خداوند، علم همه حتّی علم پیامبر محدود است. (ربّ زدنی علما)

سوره طه آیه 115

(115) وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَی ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً
وبه تحقیق، پیش از این با آدم پیمان بستیم، امّا او فراموش کرد و ما عزم استواری برای او نیافتیم.

سوره طه آیه 116

(116) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِکَةِ اسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِیسَ أَبَی
وزمانی که به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند، مگر ابلیس که سرپیچی و امتناع کرد.
نکته ها:
این ششمین مرتبه ای است که از آغاز قرآن تاکنون به داستان آدم و ابلیس برمی خوریم، قبلاً نیز در سوره های بقره، اعراف، حجر، اسراء و کهف در این مورد اشاراتی شده بود.**تفسیر کبیر فخررازی.***
مراد از عهد و پیمان، همان فرمانِ نخوردن از گیاه مخصوص است و مراد از نسیان، دقّت نکردن در انجام فرمان، وگرنه فراموشی مطلق، عتاب و انتقاد ندارد. منظور از «عزم»، اراده ی محکم در برابر وسوسه های ابلیس است.
امام کاظم علیه السلام می فرماید: فرمان سجده و نافرمانی ابلیس، نوعی تسلّی و دلداری پیامبر اسلام است که اگر به فرمان تو عمل نشد نگران نباش که ابلیس فرمان مرا نیز اطاعت نکرد.**کافی، ج 1، ص 412.***
پیام ها:
1- خداوند، بشر را به حال خود رها نکرده است. (عهدنا الی آدم)
2- انسان موجودی است که به طور طبیعی در معرض خطر افراط وتفریط قرار دارد، مگر آنکه خداوند انسان را حفظ نماید. (لا تعجل - فنسی)
3- عزم بر انجام تکالیف الهی، لازم است. (لم نجد له عزما)
4- از عوامل مهم انحراف انسان، یکی غفلت از کرامت و مقام انسانیّت و دیگری غفلت از دشمن درونی و بیرونی است که قرآن بارها بر آن هشدار داده است. (و اذقلنا)
5 - سجده فرشتگان بر آدم، به دستور خداوند بر کرامت های والای آدم ونشانه ی برتری او بر آنها بود وگرنه ابلیس نمی گفت: «انَا خیر منه» (اسجدوا لآدم)
6- فرشتگان در انجام مأموریت الهی، لحظه ای درنگ نمی کنند. (فسجدوا)