فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 91

(91) قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَیْهِ عَکِفِینَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسَی
(اما قوم مرتدّ، به هارون) گفتند: ما همچنان برپاداریم (و هرگز از پرستش آن دست بر نخواهیم داشت) تا موسی به سوی ما باز گردد.
پیام ها:
1- بعضی چنان خودباخته اند که نه عقل بر آنان حکمفرماست (افلا یرون) و نه پیامبر برایشان راهنما. (قال لهم هارون)
2- انحراف و ارتداد بنی اسرائیل آگاهانه بوده است. (و لقد قال لهم هارون ...)
3- وظیفه رهبر وپیروانش هنگام بروز بدعت، فریاد و اتمام حجّت است. (و لقد قال لهم هارون)
4- انبیا دلسوز مردمند. (و لقد قال لهم هارون... یا قوم)
5 - آزمایش انسان ها یک سنّت قطعی الهی است، لیکن ابزار آن متفاوت است. (انّما فتنتم به)
6- یادآوری لطف و رحمت الهی می تواند زمینه ی ارشاد و توبه را برای انسان ها فراهم نماید. (ربکم الرحّمن)
7- اطاعت از وصی و نماینده پیامبر واجب است. (فاتبعونی و اطیعوا امری)
8 - پیروی از رهبران الهی، مایه ی مصونیت از فتنه هاست. (فتنتم... اطیعوا امری)
9- برای افراد لجوج، فریاد پیامبران نیز بی اثر است. (قالوا لن نبرح)
10- بنی اسرائیل بجای فکر، شخصیّت گرا بودند. (حتی یرجع الینا موسی)

سوره طه آیه 92

(92) قَالَ یَهَرُونُ مَا مَنَعَکَ إِذْ رَأَیْتَهُمْ ضَلُّواْ
(موسی در حالی که موی سر و صورت برادر را گرفته بود به او) گفت: ای هارون! زمانی که دیدی آنان گمراه شدند، چه چیز تو را بازداشت؟

سوره طه آیه 93

(93) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَیْتَ أَمْرِی
از اینکه مرا پیروی نکنی؟ (چرا برای نجات مردم فوراً به سراغ من نیامدی؟) آیا دستور مرا نافرمانی کردی؟