فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 68

(68) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّکَ أَنتَ الْأَعْلَی
ما (به موسی) گفتیم: نترس! همانا تو خودت برتری.

سوره طه آیه 69

(69) وَأَلْقِ مَا فِی یَمِینِکَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواْ کَیْدُ سَحِرٍ وَ لَایُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَی
و آنچه را در دست راستت داری بیفکن تا هر چه را آنان ساخته اند در کام خود فرو برد (و ببلعد). همانا آنچه آنان ساخته اند (فقط) حیله ساحر است و ساحر هر جا رود (و هر چه کند پیروز) و رستگار نگردد.

سوره طه آیه 70

(70) فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ وَمُوسَی
پس (وقتی آنان معجزه موسی را دیدند که چگونه اژدها همه ی بافته هایشان را بلعید، تمام) ساحران به سجده افتادند و گفتند: ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم.
نکته ها:
همین که ساحران فهمیدند کار موسی علیه السلام سحر و جادو نیست، بی اختیار به سجده افتادند و در حالی که صبح از کافران بشمار می آمدند، غروب به جمع شهداء راه خدا پیوستند و با بیان «آمنّا بربّ هارون و موسی» اظهار داشتند که کار ما غلط بوده است، و چون فرعون خود را «ربّ» مردم می دانست، آنها هم کلمه «رّب هارون و موسی» را بکار بردند، زیرا اگر آنها تنها می گفتند: «ربّ موسی»، فرعون می گفت: موسی را من تربیت کرده ام، از اینروی ساحران، بعد از کلمه «ربّ» ابتدا نام هارون علیه السلام و سپس نام موسی علیه السلام را ذکر کردند.**تفسیر مراغی.***
خداوند بدون شرط به پیامبرش وعده برتری می دهد، (انّک انت الاعلی) ولی به مؤمنین به شرط وفاداری به ایمان، وعده برتری می دهد، (و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین)**آل عمران، 139.*** زیرا انبیا وفادار هستند، ولی مؤمنین ممکن است دست از وفاداری بردارند، لذا خداوند می فرماید: آنان به شرط وفاداری برترند.
پیام ها:
1- هر کجا که نگرانی زیادتر باشد، تأیید و تأکید بیشتری را می طلبد. (لا تخف انّک انت الاعلی)**آوردن حرف تأکید «انّ» و تکرار ضمیر متصل و منفصل مخاطب «ک و انت» به همراه کلمه علّو آن هم در قالب «اعلی» و جمله اسمیّه، همه تأییدی برای آن دلهره هاست.***
2- تلقین، عامل تقویت روحیه است. (انّک انت الاعلی)
3- جواب باید متناسب با سخن مجادله گر باشد وبا زبان خود او سخن بگوییم. فرعون گفت: (قدافلح الیوم مَن استعلی)، خداوند فرمود: (انّک انت الاعلی)
4- حقّ، باطل را نابود می سازد. (تلقف ما صنعوا)، (ان الباطل کان زهوقا)**اسراء، 81.***
5 - نه تنها ساحران زمان حضرت موسی که تمام ساحران تاریخ تیره بخت هستند. (لا یفلح السّاحر)**الف و لام در کلمه «الساحر» برای عموم است.***
6- برای افراد سالم و غیر لجوج، روشن شدن حقّ همان وتسلیم شدن همان. (اُلقی) (گویا در باطن مجبور به سجده شدند)
7- انسان، موجودی است که می تواند در یک لحظه تصمیم بگیرد و تغییر عقیده و ایدئولوژی دهد. (اُلقی السحرة)
8 - راه توبه برای همگان باز است، توبه از شرک، ایمان آوردن به خداست. (اُلقی السحرة) هر انسان منحرفی را بد ندانیم، شاید توبه کند.
9- انسان ها در انتخاب عقیده آزادند و مجبور محیط نیستند. (القی السحرة)
10- سجده، از آثار یقین است، ایمان بدون سجده نمی شود. (القی السحرة سجّدا)
11- ساحران، در یک جمله، ایمان خود را به توحید و نبوّت اظهار داشتند. (آمنّا برّب هارون و موسی) (قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری)