فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 67

(67) فَأَوْجَسَ فِی نَفْسِهِ خِیفَةً مُّوسَی
پس موسی در دل خود احساس ترس کرد (که مبادا مردم فریب بخورند).
نکته ها:
«حِبال» جمع «حَبل» به معنای ریسمان و «عصّی» جمع «عَصا» است.
«اوجس» از «وجس» به معنای صدای پنهانی است و «ایجاس» به چیز پنهان در باطن گفته می شود.
حضرت علی علیه السلام در خطبه 6 نهج البلاغه در تفسیر «فاوجس فی نفسه» می فرمایند: ترس موسی علیه السلام از تأثیر سحر در مردم جاهل بود.

پیام ها:
1- آزاد گذاشتن ها همیشه نشانه ی حقانیّت نیست. (امّا ان تلقی وامّا...) (طرفداران فرعون و ساحران، موسی را در انتخاب یکی از دو راه آزاد گذاشتند.)
2- به مخالفین اجازه آزادی عملی دهیم، آنگاه با جواب محکم و منطقی آنها را رد کنیم. (القوا)
3- اجازه القای شبهه جهت پاسخگویی و رفع اشکال مانعی ندارد. (القوا)
4- سحر، حقیقت اشیا را تغییر نمی دهد، بلکه نمودها را دگرگون می سازد و در ادارک انسان تأثیر می گذارد. (یخیلّ الیه)
5 - رهبران نباید نگرانی خود را در برابر دشمن اظهار کنند. (فاوجس فی نفسه)
6- پیامبر نیز مانند عموم مردم حالات وروحیات مختلفی دارد. (فاوجس فی نفسه)

سوره طه آیه 68

(68) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّکَ أَنتَ الْأَعْلَی
ما (به موسی) گفتیم: نترس! همانا تو خودت برتری.

سوره طه آیه 69

(69) وَأَلْقِ مَا فِی یَمِینِکَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواْ کَیْدُ سَحِرٍ وَ لَایُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَی
و آنچه را در دست راستت داری بیفکن تا هر چه را آنان ساخته اند در کام خود فرو برد (و ببلعد). همانا آنچه آنان ساخته اند (فقط) حیله ساحر است و ساحر هر جا رود (و هر چه کند پیروز) و رستگار نگردد.