فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 64

(64) فَأَجْمِعُواْ کَیْدَکُمْ ثُمَّ ائْتُواْ صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَی
پس (اینک تمام نقشه و) کید خود را گرد آورید، سپس در یک صف (و بطور منظم) حاضر شوید. و به تحقیق امروز پیروزی از آن کسی است که برتری یابد (و سحر او غالب شود).
نکته ها:
مسئولان و حاکمان، نقش مهمی در اعتقادات مردم دارند. همان گونه که فرعون در آیه 57 به موسی گفت: تو با سحر، ما را از سرزمینمان خارج می کنی، در این آیه طرفداران او نیز همان حرف را می زنند.
در منطق مردانِ خدا، پیروزی از آنِ پرهیزکاران است، (قدافلح من تزکّی)**اعلی، 14.*** و شعار ابرقدرت ها، برتری طلبی و سلطه جویی است، (قد افلح الیوم من استعلی) می باشد می باشد.
پیام ها:
1- طاغوت ها برای تحریک مردم علیه مردان خدا، آنها را عناصری متجاوز و مخالف آیین ملی قلمداد می کنند. (یخرجاکم من ارضکم... یذهبا بطریقتکم المثلی)
2- مالکیّت، یک خواسته طبیعی است و انسان ها با مخالف آن مبارزه می کنند. (یخرجاکم من ارضکم) (وطن دوستی، امری فطری وخواسته همه مردم است)
3- وحدت، رمز پیروزی واختلاف رمز سقوط است. (اجمعوا کیدکم) طرفداران فرعون همه یاران خودرا به همفکری وبهره گیری از تمام حیله ها فراخواندند.
4- نظم، یکی از عوامل هیبت در مقابل دشمنان است. (صفّا)
5 - دشمنان برای سرکوب حقّ، هم هدف خود را یکی می کنند و هم قالب حرکتشان را هماهنگ می سازند. (اجمعوا... صفّاً)

سوره طه آیه 65

(65) قَالُواْ یَمُوسَی إِمَّآ أَن تُلْقِیَ وَإِمَّآ أَن نَّکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَی
(ساحران) گفتند: ای موسی! آیا تو (ابتدا عصای خود را) می افکنی یا ما اوّل کسی باشیم که بیفکند؟!

سوره طه آیه 66

(66) قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِیُّهُم یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَی
(موسی) گفت: بلکه شما بیفکنید. پس (همین که آنان بساط خود را افکندند) ناگهان طناب ها و عصاهای آنان در اثر سحرشان چنان به نظر او (موسی) آمد که حرکت می کنند!