فهرست کتاب


تفسیر نور جلد 7

حاج شیخ محسن قرائتی‏

سوره طه آیه 63

(63) قَالُواْ إِنْ هَذَانِ لَسَحِرَنِ یُرِیدَانِ أَن یُخْرِجَاکُم مِّنْ أَرْضِکُمْ بِسِحْرِهِمَا وَیَذْهَبَا بِطَرِیقَتِکُمُ الْمُثْلَی
(فرعونیان) گفتند: همانا این دو (موسی و هارون) قطعاً جادوگرند (که) می خواهند با سحرشان شما را از سرزمینتان بیرون کنند و آیین برتر شما را براندازند.

سوره طه آیه 64

(64) فَأَجْمِعُواْ کَیْدَکُمْ ثُمَّ ائْتُواْ صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَی
پس (اینک تمام نقشه و) کید خود را گرد آورید، سپس در یک صف (و بطور منظم) حاضر شوید. و به تحقیق امروز پیروزی از آن کسی است که برتری یابد (و سحر او غالب شود).
نکته ها:
مسئولان و حاکمان، نقش مهمی در اعتقادات مردم دارند. همان گونه که فرعون در آیه 57 به موسی گفت: تو با سحر، ما را از سرزمینمان خارج می کنی، در این آیه طرفداران او نیز همان حرف را می زنند.
در منطق مردانِ خدا، پیروزی از آنِ پرهیزکاران است، (قدافلح من تزکّی)**اعلی، 14.*** و شعار ابرقدرت ها، برتری طلبی و سلطه جویی است، (قد افلح الیوم من استعلی) می باشد می باشد.
پیام ها:
1- طاغوت ها برای تحریک مردم علیه مردان خدا، آنها را عناصری متجاوز و مخالف آیین ملی قلمداد می کنند. (یخرجاکم من ارضکم... یذهبا بطریقتکم المثلی)
2- مالکیّت، یک خواسته طبیعی است و انسان ها با مخالف آن مبارزه می کنند. (یخرجاکم من ارضکم) (وطن دوستی، امری فطری وخواسته همه مردم است)
3- وحدت، رمز پیروزی واختلاف رمز سقوط است. (اجمعوا کیدکم) طرفداران فرعون همه یاران خودرا به همفکری وبهره گیری از تمام حیله ها فراخواندند.
4- نظم، یکی از عوامل هیبت در مقابل دشمنان است. (صفّا)
5 - دشمنان برای سرکوب حقّ، هم هدف خود را یکی می کنند و هم قالب حرکتشان را هماهنگ می سازند. (اجمعوا... صفّاً)

سوره طه آیه 65

(65) قَالُواْ یَمُوسَی إِمَّآ أَن تُلْقِیَ وَإِمَّآ أَن نَّکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَی
(ساحران) گفتند: ای موسی! آیا تو (ابتدا عصای خود را) می افکنی یا ما اوّل کسی باشیم که بیفکند؟!